Vũ Văn Tấn

Vũ Văn Tấn

Giảng viên cao cấp

Vị trí công tác

  • Cơ khí ô tô, Khoa Cơ khí

Liên hệ

0947153238
vvtan@utc.edu.vn
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Tiến sĩ

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Tiếng Anh: Thành thạo

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Vu Van Tan Olivier Sename Truong Manh Hung An investigation into the ride comfort of buses using an air suspension system. International Journal of Heavy Vehicle Systems 28(2) (2021)
Olivier Sename Luc Dugard Peter Gaspar Vu Van Tan An Investigation into the Oil Leakage Effect Inside the Electronic Servo-valve for an H∞ /LPV Active Anti-roll Bar System. International Journal of Control, Automation and Systems 17(X) (2019)

Bài báo quốc tế khác

Vu Van Tan PREVENTING ROLLOVER PHENOMENON WITH AN ACTIVE ANTI-ROLL BAR SYSTEM USING ELECTRO-HYDRAULIC ACTUATORS: A FULL CAR MODEL. Journal of Applied Engineering Science Volume 19 (2021)
Vu Van Tan Olivier Sename Peter Gaspar Improving roll stability of tractor semi-trailer vehicles by using H∞ active anti-roll bar control system. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part D: Journal of Automobile Engineering (2021)
Vu Van Tan Truong Manh Hung Olivier Sename An investigation into the ride comfort of buses using an air suspension system. International Journal of Heavy Vehicle Systems Vol.28 No.2 (2021)
Vu Van Tan Peter Gaspar Truong Manh Hung Pham Quoc Trung Tran Van Da Olivier Sename Designing LQR Controllers for an Active Anti-roll Bar System with a Flexible Frame Model of a Single Unit Heavy Vehicle. Periodica Polytechnica Transportation Engineering 49(3) (2021)
Vu Van Tan Peter Gaspar Truong Manh Hung Tran Van Da Olivier Sename Improving Wheelset Stability of Railway Vehicles by Using an H∞/LPV Active Wheelset System. Periodica Polytechnica Transportation Engineering 49(3) (2021)

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Phạm Trung Dũng Vũ Văn Tấn Trương Mạnh Hùng Nguyễn Minh Trung Thiết kế bộ điều khiển tối ưu cho hệ thống ổn định ngang chủ động trên ô tô con. Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thủy lợi và Môi trường (2022)
Vũ Văn Tấn Evaluation of rollover and sliding condition for commercial vehicles. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Công nghiệp Hà Nội 01/2022 (2022)
Vũ Văn Tấn Lựa chọn tối ưu hàm trọng số của bộ điều khiển H∞ cho hệ thống ổn định ngang chủ động trên ô tô tải. Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Thủy lợi và Môi trường 73 (2021)
LÊ HỮU CHÚC Vũ Văn Tấn Trương Mạnh Hùng Olivier Sename Xây dựng mô hình phi tuyến phục vụ nghiên cứu quỹ đạo chuyển động của ô tô tự lái. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Công nghiệp Hà Nội Tập 57 - số 6 (2021)
Vũ Văn Tấn ENHANCING CAR RIDE COMFORT USING A BALANCED CONTROLLER DESIGN FOR SEMI-ACTIVE SUSPENSION SYSTEM. Tạp chí KHCN - ĐH Thái Nguyên ISSN 1859-2171 (2020)
Vũ Văn Tấn Nguyễn Minh Trung THIẾT KẾ BỘ ĐIỀU KHIỂN TỐI ƯU CHO HỆ THỐNG ỔN ĐỊNH NGANG CHỦ ĐỘNG TRÊN Ô TÔ CON. Tạp chí Khoa học & Công nghệ ĐH Thái Nguyên ISSN 1859-2171 (2020)
Vũ Văn Tấn Nguyễn Minh Trung XÂY DỰNG BỘ ĐIỀU KHIỂN TRUNG TÂM CHO HỆ THỐNG TREO VÀ ỔN ĐỊNH NGANG CHỦ ĐỘNG TRÊN Ô TÔ CON. Tạp chí KH&CN Đại học Công nghiệp ISSN 1859-3585 (2020)
Vũ Văn Tấn Nguyễn Minh Trung XÂY DỰNG MÔ HÌNH ĐẦY ĐỦ CHO HỆ THỐNG ỔN ĐỊNH NGANG CHỦ ĐỘNG TRÊN Ô TÔ CON. Tạp chí Cơ khí Việt Nam Tháng 4 2020 (2020)
Vũ Văn Tấn Optimal controller design for active suspension system on cars. Tạp chí Khoa học và Công nghệ (Đại học Thái Nguyên) 225(13) (2020)
Vũ Văn Tấn Advanced controller design for active braking systems. Tạp chí Khoa học và Công nghệ (Đại học Thái Nguyên) 225(13) (2020)
Vũ Văn Tấn NGHIÊN CỨU ĐIỀU KHIỂN TỐI ƯU CHO HỆ THỐNG ỔN ĐỊNH NGANG CHỦ ĐỘNG TRÊN Ô TÔ. Tạp chí Khoa học và Kỹ thuật Thủy Lợi & Môi trường ISSN 1859-3941 (2019)
Vũ Văn Tấn Nguyễn Duy Hưng Using an LQR active anti-roll bar system to improve road safety of tractor semi-trailers. Tạp chí Phát triển Khoa học & Công nghệ, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh 23(3)

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Vu Van Tan Performance and robustness assessment of H∞ active anti-roll bar control system by using a software environment. 9th Advances in Automotive Control AAC 2019; France. (2019)
Vũ Văn Tấn Đỗ Trọng Tú Đinh Đức Thiện Ước Lượng Trạng Thái Của Ôtô Tải Bằng Bộ Quan Sát Kalman-Bucy. Hội nghị khoa học toàn quốc lần thứ nhất về Động lực học và Điều khiển Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng, ngày 19-20 tháng 7 năm 2019 (2019)
Vu Van Tan Pham Tat Thang Dao Manh Hung Towards automatic parking systems for vehicles. International Conference on Building Smart City in Vietnam: Vision and Solutions (2018)
Vu Van Tan REAL-TIME ESTIMATION OF THE DAMPING FORCE OF VEHICLE ELECTRORHEOLOGICAL SUSPENSION. International Conference on Vehicle System Dynamics, Identification and Anomalies (VSDIA 2018) (2018)
Vu Van Tan H∞/LPV active braking control system to prevent rollover of heavy vehicles. International Conference on Vehicle System Dynamics, Identification and Anomalies (VSDIA 2018) (2018)
Vu Van Tan Improving vehicle roll stability by LQR active anti-roll bar control. International Conference on Engineering Research and Applications (ICERA 2018) (2018)
Vũ Văn Tấn H∞/LPV control for an active anti-roll bar system to improve the roll stability of heavy vehicles. Hội nghị Cơ học toàn quốc lần thứ X (2017)
Thanh Hai Nguyen Mihály András Đào Mạnh Hùng Vũ Văn Tấn Trung Binh Ha Peter Gaspar Using the LQR control method on the active suspension system of automobiles. Hội nghị Cơ học toàn quốc lần thứ X (2017)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Vũ Văn Tấn Điều khiển hệ thống treo bán tích cực trên ô tô. Giao thông Vận tải 3 (2021)
Vũ Văn Tấn Hệ thống ổn định ngang chủ động trên ô tô. Giao thông Vận tải 2 (2020)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Nghiên cứu chỉ tiêu mất ổn định lật ngang ô tô khách hai trục. T2021-CK-002TĐ (2021-2022)
Nghiên cứu điều khiển hệ thống ổn định ngang chủ động trên ô tô tải trọng lớn nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông đường bộ. (2019-2020)
Nghiên cứu thiết kế bộ quan sát cho hệ thống ổn định ngang tích cực trên ô tô tải nặng. T2019-CK-015 (2019-2020)
Thiết kế ô tô tải tự đổ sử dụng trong phạm vi hẹp. T2019-CK-013 (2019-2020)
Tối ưu hóa năng lượng trên ô tô điện thông qua điều khiển hệ thống truyền lực. T2020-CK-012TĐ (2020)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn