Nguyễn Anh Ngọc

Nguyễn Anh Ngọc

Giảng viên

Vị trí công tác

  • Máy xây dựng, Khoa Cơ khí

Liên hệ

nguyenanhngocmxd@utc.edu.vn
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Tiến sĩ

Hướng nghiên cứu chính

Động lực học MXD&XD. Kinh tế MXD&XD. Kỹ thuật an toàn MXD&XD.

Ngoại ngữ

Tiếng Anh:

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

2011
Luận văn Thạc sĩ Trường ĐH Giao thông Vận tải
Vận dụng bài toán quy hoạch tuyến tính để lựa chọn đội máy hợp lý cho việc thi công cầu Đông Trù Hà Nội
2022
Luận án Tiến sĩ kỹ thuật Trường ĐH Giao thông Vận tải
Nghiên cứu cơ sở khoa học xác định các thông số kỹ thuật hợp lý của máy đóng cọc hộ lan đường ô tô do Việt Nam chế tạo

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Nguyen Ngoc Linh Nguyen Van Kuu Nguyen Dang DIem Nguyen Anh Ngoc Weighted Dual Approach to an Equivalent Stiffness-based Load Transfer Model for Jacked Open-ended Pile . Journal of Applied and Computational Mechanics Volume 7, Issue 3 (2021)

Bài báo quốc tế khác

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Phạm Anh Tuấn Nguyễn Anh Ngọc Ứng dụng phần mềm Solidworks phân tích, đánh giá kết cấu thép của hệ thống đỗ xe ô tô hai tầng sử dụng tại Việt Nam. Cơ khí Việt Nam Tháng 4/2023 (2023)
Nguyễn Anh Ngọc Nguyễn Văn Vịnh Nguyễn Bính Nghiên cứu thực nghiệm xác định các thông số động lực học của máy đóng cọc hộ lan đường ô tô. Giao thông Vận tải 05/2021 (2021)
Nguyễn Anh Ngọc Nguyễn Văn Vịnh Nghiên cứu động lực học kết cấu khung sàn của máy đóng cọc hộ lan đường ô tô. Cơ khí Việt Nam Tháng 3/2021 (2021)
Nguyễn Văn Thuyên Nguyễn Anh Ngọc NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA KÍCH THƯỚC THÙNG TRỘN ĐẾN CÔNG SUẤT TIÊU THỤ RIÊNG CỦA ĐỘNG CƠ DẪN ĐỘNG MÁY TRỘN BÊ TÔNG XI MĂNG HAI TRỤC NGANG. Giao thông Vận tải 7 (2020)
Nguyễn Bính Nguyễn Anh Ngọc ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG KHAI THÁC MÁY ĐÓNG CỌC HỘ LAN ĐƯỜNG Ô TÔ Ở VIỆT NAM VÀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẦN NGHIÊN CỨU BỔ SUNG KHI THIẾT KẾ MÁY. Giao thông Vận tải 3/2019 (2019)
Nguyễn Văn Vịnh Nguyễn Anh Ngọc NGHIÊN CỨU ĐỘNG LỰC HỌC XI LANH THUỶ LỰC NÂNG HẠ CẦN TREO BÚA KHI ÉP CỌC HỘ LAN ĐƯỜNG Ô TÔ. Cơ khí Việt Nam 1+2/2019 (2019)
Nguyễn Anh Ngọc Nguyễn Văn Vịnh Nguyễn Bính Nghiên cứu động lực học xi lanh thủy lực nâng hạ cần treo búa khi đóng và nhổ cọc hộ lan đường ô tô. Cơ khí Việt Nam 04/2019 (2019)
Nguyễn Anh Ngọc Nguyễn Văn Vịnh Nguyễn Bính Nghiên cứu động lực học động cơ thủy lực dẫn động cơ cấu di chuyển của máy đóng cọc hộ lan đường ô tô. Cơ khí Việt Nam 05/2019 (2019)
Nguyễn Anh Ngọc Phương pháp xác định công suất tối ưu của nhà máy sửa chữa lớn máy xây dựng xếp dỡ. Giao thông Vận tải Tháng 4/2017 (2017)
Nguyễn Anh Ngọc Nguyễn Văn Vịnh Bùi Thanh Danh Nghiên cứu ứng dụng hàm SOLVER giải bài toán tối ưu trọng lượng kết cấu thép dàn chính của cổng trục lắp đặt trên xà mũ trụ cầu phục vụ lao lắp dầm cầu SUPER-T. Cơ khí Việt Nam 05/2016 (2016)
Nguyễn Anh Ngọc Nguyễn Bính Nguyễn Văn Dụng Nguyễn Ngọc Trung Nghiên cứu thiết kế chế tạo máy đầm rung thuộc dây chuyền thi công mặt đường bê tông xi măng trong giao thông nông thôn. Khoa học Giao thông Vận tải 11/2015 (2015)
Nguyễn Anh Ngọc Nguyễn Đăng Điệm Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến cường độ thay đổi trạng thái kỹ thuật của máy xây dựng. Giao thông Vận tải 04/2014 (2014)
Nguyễn Anh Ngọc Nguyễn Đăng Điệm Phương pháp tính toán so sánh hiệu quả kinh tế - kỹ thuật sử dụng máy xây dựng theo mô hình quản lý máy tập trung. Giao thông Vận tải 03/2013 (2013)
Nguyễn Anh Ngọc Nguyễn Đăng Điệm Các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật về khai thác máy xây dựng. Khoa học Giao thông Vận tải 03/2012 (2012)
Nguyễn Anh Ngọc Nguyễn Đăng Điệm Tính toán hiệu quả kinh tê - kỹ thuật máy xây dựng. Giao thông Vận tải 05/2012 (2012)

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Nguyen Anh Ngoc Nguyen Binh Prediction of Open-Ended Pile Driving Performance Under Dynamic and Static Driving Forces. Advances in Asian Mechanism and Machine Science (2021)
Nguyễn Anh Ngọc Phương pháp xác định công suất tối ưu của nhà máy sửa chữa lớn máy xây dựng xếp dỡ. Kỷ yếu Hội nghị nghiên cứu khoa học giảng viên khoa Cơ khí và doanh nghiệp (2018)
Nguyen Thuy Chi Vu Van Trung Pham Trong Hoa Nguyen Anh Ngoc An approach to analyze the threshold stability of internal gear motors and pumps. International Conference of Fluid Machinery and Automation Systems - ICFMAS2018 (2018)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Nguyễn Đăng ĐIệm Nguyễn Văn Thuyên Nguyễn Anh Ngọc Truyền động thủy động trên các máy xây dựng. Xây dựng 2 (2022)
Nguyễn Anh Ngọc Nguyễn Văn Thuyên Nguyễn Đăng Điệm Truyền động thủy động trên các máy xây dựng. NXB Xây dựng (2022)
Nguyễn Anh Ngọc Nguyễn Văn Thuyên Nguyễn Thoại Anh Hướng dẫn tính toán thiết kế xưởng sửa chữa. NXB Xây dựng (2021)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Tính toán thiết kế và chế tạo kích thủy lực siêu ngắn để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp cầu yếu ở Việt Nam. T2021-CK-009 (2021)
Đề tài cấp Bộ CTB2018-GHA-08NV. CTB2018-GHA-08NV (2018-2020)
Tính toán, thiết kế và chế tạo thiết bị lọc dầu thủy lực phục vụ cho các đơn vị sử dụng máy xây dựng ở Việt Nam. T2019-CK-006 (2019-2020)
Nghiên cứu phương pháp xấp xỉ trong mô phỏng số để phân tích ổn định cho kết cấu kim loại được sản xuất bằng công nghệ in 3D. T2020-CK-001 (2020)
Nghiên cứu động lực học hệ thống truyền động thủy lực của máy đóng cọc hộ lan đường ô tô do Việt Nam chế tạo.. T2018-CK-005 (2018)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Hệ thống thiết bị ép kiện và đóng bao chất thải rắn sinh hoạt, và quy trình ép kiện và đóng bao chất thải rắn sinh hoạt sử dụng hệ thống thiết bị này.
Việt Nam (2023)

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn