Phạm Văn Tiến

Phạm Văn Tiến

Giảng viên

Vị trí công tác

  • Đầu máy toa xe, Khoa Cơ khí

Liên hệ

vantienpham@utc.edu.vn
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Tiến sĩ

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Bài báo quốc tế khác

Zhong-ping Yang Do Viet Dung Pham Van Tien Trillion Q. Zheng Fei Lin Direct torque control algorithm base on smoothness of symmetrical polygon stator-flux locus. Electric Machines and Control 7 (2016)

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Phạm Văn Tiến Nghiên cứu kĩ thuật chỉnh lưu 24 – xung trong hệ thống cấp điện kéo cho đoàn tàu đường sắt đô thị. Cơ khí Việt Nam Số đặc biệt tháng 12 năm 2021 (2021)
Phạm Văn Tiến NGHIÊN CỨU CƠ SỞ LÝ THUYẾT TỔ HỢP CHỈNH LƯU 12 ĐẬP MẠCH TRONG HỆ THỐNG CẤP ĐIỆN KÉO CHO ĐOÀN TÀU ĐƯỜNG SẮT ĐÔ THỊ. Tạp chí Khoa học GTVT Tập 71 số 2 (tháng 2/2020) (2020)
Phạm Văn Tiến Nghiên cứu mô phỏng tổ hợp chỉnh lưu 12 – xung sử dụng cuộn kháng cân bằng trong hệ thống cấp điện kéo cho đoàn tàu đường sắt đô thị. Khoa học Giao thông vận tải 3, 71 253-262 (2020)
Phạm Văn Tiến PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU KHIỂN TRỰC TIẾP MÔ MEN VỚI QUỸ TÍCH TỪ THÔNG LIÊN TỤC CHO ĐỘNG CƠ ĐIỆN KÉO KHÔNG ĐỒNG BỘ TRÊN ĐẦU MÁY. Tạp chí Khoa học GTVT 62 (2018)

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Phạm Văn Tiến Nghiên cứu cơ sở lý thuyết tổ hợp chỉnh lưu 12 đập mạch trong hệ thống cấp điện kéo cho đoàn tàu đường sắt đô thị. Hội nghị Khoa học Giảng viên Khoa Cơ khí và Doanh nghiệp năm 2020 (2020)
Phạm Văn Tiến Phương pháp điều khiển trực tiếp mô men với quỹ tích từ thông 18 cạnh cho động cơ điện kéo không đồng bộ trên đầu máy. Hội nghị KH&CN toàn quốc về Cơ khí lần thứ V (2018)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Đỗ Việt Dũng Phạm Văn Tiến Điều khiển đầu máy. Giao thông Vận tải 2 (2022)
Đỗ Việt Dũng Phạm Văn Tiến Cơ sở biến đổi công suất trên phương tiện đường sắt. 2

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Nghiên cứu phương pháp điều khiển trực tiếp mô men với quỹ tích từ thông đa giác đối xứng cho động cơ điện kéo dị bộ trên phương tiện giao thông đường sắt. T2022-CK-011 (2022)
Nghiên cứu phương pháp điều khiển trực tiếp mô men với quỹ tích từ thông đa giác đối xứng cho động cơ điện kéo dị bộ trên phương tiện giao thông đường sắt. T2022-CK-011 (2022)
Nghiên cứu và mô phỏng kỹ thuật cấp điện kéo một chiều cho đoàn tàu đường sắt đô thị. T2020-CK-013 (2020)
Nghiên cứu cải thiện dao động mô men trong phương pháp điều khiển trực tiếp mô men cho động cơ điện kéo không đồng bộ JD121 trên đầu máy. T2018-CK-013 (2018)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn