Phạm Văn Phê

Phạm Văn Phê

Giảng viên

Vị trí công tác

  • Kết cấu, Khoa Công trình

Liên hệ

phe.phamvan@utc.edu.vn
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Tiến sĩ

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Pham Van Phe An innovated theory and closed form solutions for the elastic lateral torsional buckling analysis of steel beams/columns strengthened with symmetrically balanced GFRP laminates. Engineering Structures 256 (2022)
Nguyen Ngoc Long Nguyen Van Hau Bui Tien Thanh Pham Van Phe An experimental study and a proposed theoretical solution for the prediction of the ductile/brittle failure modes of reinforced concrete beams strengthened with external steel plates. Frattura ed Integrità Strutturale 61 (2022)
Pham Van Phe Magdi Mohareb Amir Fam Numerical and analytical investigation for ultimate capacity of steel beams strengthened with GFRP plates. Engineering Structures 243 (2021)
Pham Van Phe Enhancement of moment resistance of steel beams with initial imperfections and residual stresses by using stiffeners and GFRP plates. Journal Of Materials And Engineering Structures 4/7 (2020)
Pham Van Phe Solutions of the interfacial shear and normal stresses in plate flexural-strengthened beams based on different complementary strain energy assumptions. Engineering Structures 229 (2020)
Pham Van Phe Nguyen Xuan Huy Moment Resistances of wide flange beams with initial imperfection and residual stresses. Journal Of Materials And Engineering Structures 4/7 (2020)

Bài báo quốc tế khác

Magdi Mohareb Amir Fam Pham Van Phe Stationary complementary energy high-order theory for the static analysis of beams. Annals of Solid and Structural Mechanics đang chờ (2019)

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Cao Thị Mai Hương Phạm Văn Phê Nguyễn Duy Tiến Bùi Tiến Thành Nguyễn Đức Bình Comparison of Inelastic Moment Resistances of Rolled Steel Beams Based on Different Specifications and A Numerical Study. Transport and Communications Science Journal Vol 73 (2022)

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Pham Van Phe Nguyen Xuan Huy MOMENT RESISTANCES OF WIDE FLANGE BEAMS WITH INITIAL IMPERFECTION AND RESIDUAL STRESSES. The third International Conference on Sustainability in Civil Engineering (ICSCE 2020) (2020)
Pham Van Phe ENHANCEMENT OF MOMENT RESISTANCE OF STEEL BEAMS WITH INITIAL IMPERFECTIONS AND RESIDUAL STRESSES BY USING STIFFENERS AND GFRP PLATES. The third International Conference on Sustainability in Civil Engineering (ICSCE 2020) (2020)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Nguyễn Trung Kiên Tạ Duy Hiển Phạm Văn Phê Động lực học công trình. Giao thông vận tải 2 (2020)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Nghiên cứu ứng dụng phương pháp trí tuệ nhân tạo trong chẩn doán hư hỏng vfa thoe dõi đặc trưng dao động kết cáu dầm cầu nhịp lớn ở Việt Nam phục vụ đánh giá định kỳ vê an toàn công trình và an toàn giao thông. AT22308 (2022)
Phát triển lời giải số, lời giải phân tích đánh giá ảnh hưởng của các dạng biến dạng cong vênh và ứng suất dư tới sức kháng còn lại của kết cấu nhịp cầu dầm thép và lựa chọn giải pháp khắc phục hiệu quả. T2022-CT-005TĐ (2022)
Xây dựng lý thuyết phân tích sức kháng của dầm-cột thép gia cường bằng hai tấm dán GFRP. 107.02-2019.12 (33-Cơ học) (2019-2021)
Nghiên cứu thực nghiệm đánh giá hiệu quả kiềm chế sự nở ngang bằng vật liệu polyme cốt sợi cacbon cường độ cao (CFRP) đến cường độ chịu nén của bê tông. T2021-CT-019 (2021)
Nghiên cứu số ảnh hưởng của ứng suất dư và biến dạng ban đầu tới sức kháng uốn của dầm thép hình chữ I và một số giải pháp khắc phục. T2021-CT-038 (2021)
Nghiên cứu ảnh hưởng của tải trọng đến thời gian lan truyền ăn mòn trong kết cấu BTCT phơi nhiễm clorua. T2021-CT-002 (2021)
Nghiên cứu xây dựng chỉ dẫn khảo sát và thiết kế, thi công và nghiệm thu, quản lý khai thác và bảo trì cầu dân sinh phục vụ giáo dục tại vùng sâu, vùng xa phía Bắc. CTB2018-GHA-10NV (2018-2020)
PHÁT TRIỂN MÔ HÌNH DẦM COMPOSITE TRONG ĐIỀU KIỆN TẢI TRỌNG CƠ, NHIỆT, ĐỘ ẨM VÀ ỨNG DỤNG CHO MỘT SỐ KẾT CẤU KHUNG DẦM COMPOSITE. B2019-GHA-01 (2019-2020)
Nghiên cứu đánh giá hiện trạng và tổng hợp nhu cầu xây dựng cầu dân sinh phục vụ giáo dục tại các tỉnh vùng sâu vùng xa khu vực phía Bắc. CTB2018-GHA-01NV (2018-2019)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn