Phan Thị Thu Hiền

Phan Thị Thu Hiền

Giảng viên

Vị trí công tác

  • Tự động hóa Thiết kế cầu đường, Khoa Công trình

Liên hệ

Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Tiếng Anh:

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Bài báo quốc tế khác

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Hoàng Thùy Linh Nguyễn Thị Hồng Hạnh Phan Thị Thu Hiền Nguyễn Hoàng Tùng Accessibility to public transport from the perspective of the aged people in developing countries: a case study in Hanoi, Vietnam. TẠP CHÍ KHOA HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI 73.4 (2022)
Phan Thị Thu Hiền Phạm Hoàng Kiên Nguyễn Thị Hồng Hạnh Đo đạc chỉ số độ gồ ghề Quốc tế IRI bằng thiết bị STAMPER. Người Xây Dựng 367 & 368 (2022)
Hoàng Thùy Linh Nguyễn Thị Hồng Hạnh Phan Thị Thu Hiền Nghiên cứu đặc điểm hoạt động đi lại sử dụng dữ liệu GPS. Người Xây Dựng 355 & 356 (2021)
Nguyễn Thị Thanh Yên Lê Đắc Hiền Phan Thị Thu Hiền Ứng dụng mô hình thông tin công trình (BIM) trong công tác thiết kế bản vẽ cầu. Tạp chí Cầu Đường Việt Nam T5.2018 (2018)

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Lê Đắc Hiền Bùi Công Độ Phan Thị Thu Hiền Triển khai đào tạo BIM tại trường Đại học Giao thông Vận tải. Hội thảo về áp dụng BIM cho công trình giao thông, hạ tầng kỹ thuật và triển khai đào tạo (2018)
Phan Thị Thu Hiền Nghiên cứu và đào tạo BIM trong trường đại học Giao Thông Vận Tải. Ứng dụng mô hình hóa thông tin công trình (BIM – Building Information Modelling) và giải pháp Ads Civil trong thiết kế hạ tầng (2018)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn