Lê Minh Ngọc

Lê Minh Ngọc

Giảng viên

Vị trí công tác

  • Trắc địa, Khoa Công trình

Liên hệ

ngocleutc@gmail.com
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Tiếng Anh:

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Bài báo quốc tế khác

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Lê Minh Ngọc Nghiên cứu ứng dụng mạng lưới trạm CORS trong công tác đo vẽ bản đồ địa hình. Tạp chí Cầu đường Tháng 5 - 2022 (2022)
Lê Văn Hiến Lê Minh Ngọc Trần Đức Công Nghiên cứu ứng dụng trạm tham chiếu hoạt động liên tục trong khảo sát và bố trí tuyến đường. Tạp chí Khoa học GTVT Tập 73, Số 6 (2022)
Lê Minh Ngọc Lê Văn Hiến Trần Đức Công Nghiên cứu ứng dụng công nghệ GNSS-RTK trong công tác đo vẽ mặt cắt địa hình công trình giao thông. (2022)
Nguyễn Văn Chính Lê Minh Ngọc Nghiên cứu phương pháp thành lập lưới khống chế mặt bằng phục vụ xây dựng đường ô tô cao tốc trong điều kiện Việt Nam. Giao thông vận tải Tháng 5/2020 (2020)
Lê Văn Hiến Lê Minh Ngọc Trần Đức Công KHẢO SÁT ĐỘ CHÍNH XÁC BỐ TRÍ TIM TUYẾN BẲNG CÔNG NGHỆ TRẠM THAM CHIẾU HOẠT ĐỘNG LIÊN TỤC. Tạp chí Khoa học GTVT Tập 70 số 5 (tháng 12/2019) (2019)
Lê Văn Hiến Lê Minh Ngọc Trần Đức Công ĐÁNH GIÁ ĐỘ CHÍNH XÁC THÀNH LẬP LƯỚI ĐƯỜNG CHUYỀN CẤP 2 BẲNG CÔNG NGHỆ TRẠM THAM CHIẾU HOẠT ĐỘNG LIÊN TỤC TRONG CÔNG TÁC KHẢO SÁT TUYẾN ĐƯỜNG. Tạp chí Khoa học GTVT 67 (2018)
Lê Minh Ngọc Trần Đức Công Nghiên cứu ứng dụng công nghệ GPS động thời gian thực để xác định độ cao trong trắc địa công trình. Giao thông vận tải số 5/2017 (2017)
Lê Minh Ngọc Trần Đức Công Đỗ Văn Mạnh Nghiên cứu đánh giá độ chính xác công nghệ GPS đo động thời gian thực trong công tác bố trí tuyến đường. Giao thông Vận tải Tháng 12/2017 (2017)

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Le Van Hien Nguyen Thuy Linh Le Minh Ngoc Tran Duc Cong Accuracy assessment of displacement measurements of cable-stayed bridge using GPS-RTK technology. Internattional Conference on Sustainability in Civil Engineering (2018)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ GNSS - RTK TRONG CÔNG TÁC ĐO VẼ MẶT CẮT ĐỊA HÌNH CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG.. T2022-CT-004 (2022)
NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG MẠNG LƯỚI TRẠM CORS TRONG CÔNG TÁC KHẢO SÁT ĐỊA HÌNH. T2020-CT-015 (2020-2021)
Nghiên cứu ứng dụng công nghệ trạm tham chiếu hoạt động liên tục (CORS) trong xây dựng và khai thác công trình giao thông tại Việt Nam. T2018-CT-044 (2018)
Nghiên cứu ứng dụng công nghệ GPS đo động thời gian thực RTK trong công tác bố trí tuyến đường. (2017)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn