Ngô Thị Hiền Anh

Ngô Thị Hiền Anh

Giảng viên

Vị trí công tác

  • Cơ sở kinh tế và quản lý, Khoa Vận tải - Kinh tế

Liên hệ

hienanh1985@gmail.com
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Tiếng Anh:

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Bài báo quốc tế khác

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Ngô Thị Hiền Anh Giải pháp tạo động cơ học tập cho sinh viên. Kinh tế Châu Á Thái Bình Dương 607 (2022)
Ngô Thị Hiền Anh Quy định mới của Luật cạnh tranh về hành vi tập trung kinh tế. tạp chí KInh tế Châu Á - Thái Bình Dương số 555 (2019)
Ngô Thị Hiền Anh Luật doanh nghiệp 2020 bước tiến quan trọng được nhiều doanh nghiệp kỳ vọng. kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương 584
Ngô Thị Hiền Anh Một số giải pháp tạo hứng thú học tập cho sinh viên khoa Vận tải kinh tế, trường đại học Giao thông vận tải. Kinh tế Châu Á Thái Bình Dương số cuối tháng 5

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn