Trần Anh Tuấn

Trần Anh Tuấn

Giảng viên cao cấp

Vị trí công tác

  • Cầu hầm, Khoa Công trình

Liên hệ

anh-tuan.tran@utc.edu.vn
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Phó giáo sư, Tiến sĩ

Hướng nghiên cứu chính

Đồng nhất hoá vật liệu nhiều pha có xét đến ảnh hưởng của mặt tiếp xúc giữa các pha cấu thành
Phát triển các phương pháp số trong phân tích ứng xử vật liệu và kết cấu

Ngoại ngữ

Tiếng Pháp: Thành thạo

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

2018-2021
Nghiên cứu viên Research and Application Center for Technology in Civil Engineering
Vật liệu rỗng với độ rỗng kép: Mô hình hóa và mô phỏng hóa đa cấp độ
2006-2007
Thực tập sinh Laboratoire des Matériaux et des Structures du Génie Civil
Xác định mô đun phức động của vật liệu đàn nhớt tuyến tính bằng phương pháp đồng nhất hóa
2011-2014
Nghiên cứu sinh Laboratoire Modélisation et Simulation Multi Echelle (MSME) - UMR 8208
Mặt phân giới không hoàn hảo trong vật liệu composite gia cường cốt sợi

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Nguyen Ngoc Long Do Anh Tu Nguyen Dinh Hai Tran Anh Tuan Nguyen Duy Tien Nguyen Huu Thuan Ho Xuan Nam Smoothed Particle Hydrodynamics Simulation And Evaluation Of Water Flow Pressure On Bridge Piers. Journal of Applied Science and Engineering Volume 26, Issue 10 (2023)
Hoang Viet Hai Christophe Lanos Yannick Melinge Tran Anh Tuan Do Anh Tu Effect of electro-osmosis on lubrication of fresh cement paste-based material in contact with a metal wall. Korea-Australia Rheology Journal 08/2023 (2023)
Tran Anh Tuan Le Quang Hung Qi-Chang He Nguyen Dinh Hai Micromechanical estimates for the effective permeability of 2D porous materials with arbitrarily shaped pores. Journal of Porous Media 26, 5 57 - 77 (2023)
Nguyen Dinh Hai Le Quang Hung Nguyen Tien Dung Tran Anh Tuan Do Anh Tu Estimation Of Thermal Conductivity Of Fine Concrete With Recycled Pet Flakes By Two-Scale Homogenization Method. Journal of Applied Science and Engineering volume 26 (2022)
Tran Anh Tuan Le Quang Hung Qi-Chang He Nguyen Dinh Hai Solutions for two coupled Stokes and Darcy flows around and in spheroidal inclusion. Journal Engineering Mathematics 123:19 1-52 (2022)
Tran Anh Tuan Le Quang Hung Qi-Chang He Nguyen Dinh Hai Determination of the Effective Permeability of Doubly Porous Materials by a Two‑Scale Homogenization Approach. Transport in Porous Media 145 (2022)
Nguyen Dinh Hai Le Quang Hung Qi Chang He Tran Anh Tuan Generalized Hill-Mendel lemma and equivalent inclusion method for determining the effective thermal conductivity of composites with imperfect interfaces Applied Mathematical Modelling. Applied Mathematical Modelling (2021)
Tran Anh Tuan Hoang Viet Hai Do Anh Tu Nguyen Quang Tuan Tran Thi Cam Ha Mechanical behavior of the asphalt wearing surface on an orthotropic steel bridge deck under cyclic loading. Case Studies in Construction Materials 16 (2021)
Tran Anh Tuan Le Quang Hung Qi-Chang Hung Nguyen Dinh Hai Mathematical modeling and numerical computation of the effective interfacial conditions for Stokes flow on an arbitrarily rough solid surface. Appl. Math. Mech.-Engl. Ed. 42(5) 721-746 (2021)
Nguyen Dinh Hai Le Quang Hung Nguyen Thanh Tung Qi Chang He Tran Anh Tuan The effective thermal conductivity of composites with interfaces oscillating in two directions around a curved surface . Acta Mechanica (2020)
Tran Anh Tuan Le Quang Hung Qi-Chang He Effective interfacial conditons for the Stokes flow of a fluid on periodically rough surfaces. Acta Mechanica 228(5) 1851-1869 (2017)
Tran Anh Tuan Le Quang Hung Qi-Chang He Computation of the size-dependent elastic moduli of nano-fibrous and nano-porous composites by FFT. Composites Science and Technology 135 159-171 (2016)

Bài báo quốc tế khác

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Nguyễn Thị Hồng Nguyễn Hoàng Quân Trần Bảo Việt Trần Anh Tuấn Áp dụng phương pháp trường pha để dự báo ứng xử chịu kéo khi uốn của bê tông xi măng rỗng. Tạp chí khoa học giao thông vận tải số 8 (2022)

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Nguyễn Trung Kiên Trần Bảo Việt Trần Anh Tuấn Nguyễn Đình Hải Đồng nhất hoá vật liệu nhiều thành phần. Nhà xuất bản xây dựng 3 (2018)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Mô hình xác định độ thấm có hiệu của vật liệu rỗng đa cấp độ trong công trình giao thông có xét đến ảnh hưởng của sự phát triển, phân bố vết nứt và đặc tính dòng chảy. T2023-CT-003TĐ (2023-2024)
Vật liệu rỗng với độ rỗng kép: mô hình hoá và mô phỏng hoá đa cấp độ. 107.02-2017.310 (2018-2020)
Phân tích ảnh hưởng tương hỗ đặc tính mỏi và đàn nhớt của bê tông nhựa đến ứng xử của mặt cầu bê tông nhựa- bản thép. T2020-CT-011TĐ (2020)
Phân tích ứng xử kết cấu bản mặt cầu thép sử dụng lớp phủ bê tông nhựa trong điều kiện Việt Nam. B2017-GHA-12 (2017-2018)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

03/2018 - 01/2022
Lương Quang Anh Thạc sỹ
Phân tích ứng xử cục bộ kết cấu bản mặt cầu thép sử dụng lớp phủ bê tông nhựa
04/2017 - 06/2019
Trần Hồng Quân Thạc sỹ
Phân tích đặc điểm công nghệ thi công và công tác quản lý chất lượng trong xây dựng trụ thân V thuộc dự án đường ô tô Tân Vũ - Lạch Huyện
09/2016 - 08/2017
Đoàn Như Sơn Thạc sỹ
Phân tích ứng xử kết cấu cầu dạng bản

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn