Nguyễn Trung Hiếu

Nguyễn Trung Hiếu

Giảng viên

Vị trí công tác

  • Đầu máy toa xe, Khoa Cơ khí

Liên hệ

0968777138
hieudmtx@utc.edu.vn
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Tiếng Anh:

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Bài báo quốc tế khác

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Nguyễn Trung Hiếu Tào Văn Chiến Nghiên cứu tính năng ổn định toa xe xitec thể tích lớn khi vào đường cong bán kính nhỏ . Cơ Khí Việt Nam Tạp chí Cơ khí Việt Nam số 1+2 năm 2022 (2022)
Nguyễn Trung Hiếu Kiều Công Thành NGHIÊN CỨU LẮP GIẢM CHẤN HỘP TRỤC CHO GIÁ CHUYỂN LÒ XO KHÔNG KHÍ KHÔNG XÀ NHÚN. Tạp chí Khoa học GTVT Tập 70 số 4 (tháng 10/2019) (2019)
Nguyễn Trung Hiếu PGS.TS. Lê Văn Doanh ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ THÔNG SỐ ĐỘNG LỰC HỌC ĐẾN LỰC DẪN HƯỚNG VÀ GÓC XUNG KÍCH CỦA TOA XE KHI VÀO ĐƯỜNG CONG.. Tạp chí Khoa học GTVT 58 (2017)
Nguyễn Trung Hiếu XÁC ĐỊNH QUY LUẬT BIẾN ĐỔI LỰC DẪN HƯỚNG VÀ GÓC XUNG KÍCH CỦA TOA XE KHI VÀO ĐƯỜNG CONG.. Tạp chí Cơ khí Việt Nam Số đặc biệt 9/2016 (2016)

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Nguyễn Trung Hiếu Phân tích nguyên nhân gây trật ray có xét đến thoát tải của toa xe khách vận dụng trên Đường sắt Việt Nam. Hội nghị khoa học giảng viên khoa cơ khí và doanh nghiệp (2019)
Nguyễn Trung Hiếu Quy luật biến đổi của lực dẫn hướng và góc xung kích của toa xe khi vào đường cong. Hội nghị khoa học giảng viên khoa cơ khí và doanh nghiệp (2018)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Nghiên cứu và xây dựng Bộ địa chí Quốc gia Việt Nam: Tập Giao thông vận tải. NVQC.19.07 (2019-2022)
Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo giá chuyển hướng cho toa xe khách cao cấp khổ đường 1.000mm. DAKH-01/19-ĐT03 (2019-2022)
Nghiên cứu tính toán ổn định toa xe xitec chở chất lỏng thể tích lớn vận dụng trên đường sắt Việt Nam.. T2021-CK-005 (2021)
Nghiên cứu thiết kế tổng thể, tính toán kiểm nghiệm sức bền và động lực học giá chuyển hướng toa xe khách tốc độ cấu tạo 120km/h cho Đường sắt Việt Nam.. T2019-CK-007 (2019-2020)
Hoàn thiện quy trình công nghệ chế tạo thiết bị đo, ghi tốc độ và áp suất đường ống hãm lắp đặt cho đầu máy xe lửa Việt Nam. B2015-04-03.DA (2015-2018)
Nghiên cứu, kiểm nghiệm tính năng an toàn chống trật ray của đoàn tàu trên một số tuyến đường sắt đô thị. DT164005 (2016-2018)
Dự án hoàn thiện công nghệ chế tạo thiết bị đo, ghi tốc độ và áp suất đường ống hãm lắp đặt cho đầu máy xe lửa Việt Nam. B2015-04-03-DA (2015-2017)
Xây dựng chương trình xác định quy luật biến đổi của lực dẫn hướng và góc xô của toa xe khi chuyển động vào đường cong.. (2017)
Nghiên cứu an toàn chống trật ray của đoàn tàu đường sắt đô thị. (2017)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn