Nguyễn Thị Hồng

Nguyễn Thị Hồng

Giảng viên

Vị trí công tác

  • Kỹ thuật hạ tầng đô thị, Khoa Kỹ thuật xây dựng

Liên hệ

Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Hướng nghiên cứu chính

Thoát nước mặt bền vững

Ngoại ngữ

Tiếng Anh:

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Bài báo quốc tế khác

Bui Trong Cau Nguyen Thi Hong a new approach to the multi-criteria appraisal of investment alternatives for infrastructure projects. International Journal of Civil Engineering and Technology Volume 8 (2017)

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Nguyễn Thị Hồng Lê Thanh Hà Nghiên cứu kết cấu mặt đường bê tông xi măng rỗng có khả năng thoát nước mặt theo hướng phát triển bền vững. Tạp chí Vật liệu & Xây dựng Tập 12 Số 2 (2022)
Nguyễn Thị Hồng Nghiên cứu khả năng thoát nước bề mặt của kết cấu mặt đường làm từ gạch bê tông xi măng rỗng tự chèn. Tạp chí Cấp Thoát nước Việt Nam 145 (2022)
Nguyễn Thị Hồng Nguyễn Hoàng Quân Trần Bảo Việt Trần Anh Tuấn Áp dụng phương pháp trường pha để dự báo ứng xử chịu kéo khi uốn của bê tông xi măng rỗng. Tạp chí khoa học giao thông vận tải số 8 (2022)
Nguyễn Thị Hồng Kết cấu đường đô thị có khả năng thấm và lưu giữ nước mưa theo hướng thoát nước mặt bền vững. Cấp thoát nước Việt Nam ISSN 1859-3623 (2020)
Nguyễn Thị Hồng Giải pháp nâng cao hiệu quả thu nước mặt đường cho giếng thu ở Việt Nam. Cấp Thoát nước số 5(109) - 2016 (2016)

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Vu Viet Hung Tran Bao Viet Hoang Viet Hai Nguyen Thi Huong Giang Nguyen Thi Hong THE EFFECT OF POROSITY ON THE ELASTIC MODULUS AND STRENGTH OF PERVIOUS CONCRETE. THE INTERNATIONAL CONFERENCE ON MODERN MECHANICS AND APPLICATIONS (2020)
Trần Bảo Việt Nguyễn Thị Hồng Vũ Việt Hưng Nguyễn Thanh Sơn Một số kết quả nghiên cứu mới về bê tông xi măng rỗng cho giải pháp thoát nước bền vững. Hội nghị KHCN lần thứ XXII (2020)
Nguyễn Thị Hồng Trần Bảo Việt Đặng Thị Thu Thảo Vũ Việt Hưng Nghiên cứu bê tông xi măng rỗng cho giải pháp thoát nước mặt bền vững. Hội thảo Câu lạc bộ Khoa học-Công nghệ các trường đại học kỹ thuật lần thứ 55 (2019)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Bùi Trọng Cầu Nguyễn Thị Hồng Thiết kế Hệ thống Thoát nước Đô thị. trường đại học giao thông vận tải 3 (2017)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Xây dựng mô hình phần tử hữu hạn xác định ứng xử chịu kéo uốn của bê tông xi măng rỗng. T2022-XD-002 (2022)
Nghiên cứu giải pháp thấm và lưu giữ nước mặt cho đô thị trung tâm Hà Nội theo hướng phát triển bền vững. 01C-04/04-2018-3 (2018-2020)
Nghiên cứu kết cấu dải phân cách có khả năng tăng cường thấm, lưu giữ và chứa nước đáp ứng yêu cầu thoát nước bền vững. T2019-XD-005 (2019-2020)
NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ ĐA CHỈ TIÊU CÁC GIẢI PHÁP THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG CÔNG TRÌNH CẦU BÊ TÔNG ĐÁP ỨNG YÊU CẦU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG. CTB 2014 – 04 -10 (2014-2017)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn