Nguyễn Thị Hồng Điệp

Nguyễn Thị Hồng Điệp

Giảng viên

Vị trí công tác

  • Đường ôtô và Sân bay, Khoa Công trình

Liên hệ

Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Tiến sĩ

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Tiếng Nga:

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Bài báo quốc tế khác

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Nguyễn Thị Hồng Điệp Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến tính bám của bánh hơi tàu bay với mặt đường cất hạ cánh. Cầu Đường Việt Nam 4 (2023)
Nguyễn Thị Hồng Điệp Nghiên cứu sử dụng nhựa hai thành phần Penopolyurethane trong sửa chữa và nâng cấp đường cất hạ cánh, đường lăn sân bay. Cầu đường 04-2022 (2022)
Nguyễn Thị Hồng Điệp Nghiên cứu đặc trưng tâm lý của lái xe trong quá trình tiếp nhận thông tin từ biển báo giao thông. Cầu Đường 4-2021 (2021)
Nguyễn Thị Hồng Điệp Nghiên cứu sử dụng bê tông lưu huỳnh trong xây dựng công trình giao thông. Cầu Đường Tháng 5 /2020 (2020)
Nguyễn Thị Hồng Điệp Nghiên cứu lựa chọn công trình bảo vệ đường cất hạ cánh cho các sân bay trên đảo. Cầu đường Việt Nam 5 (2018)

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn