Hoàng Hải Sơn

Hoàng Hải Sơn

Giảng viên

Vị trí công tác

  • Kinh tế vận tải và du lịch, Khoa Vận tải - Kinh tế

Liên hệ

hoanghaison86@gmail.com
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Bài báo quốc tế khác

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Hoàng Hải Sơn Nâng cao hiểu biết về dịch vụ khách hàng tại cảng hàng không tại Việt Nam. Tạp Chí công thương (2022)
Hoàng Hải Sơn Sự thay đổi trong hoạt động khai thác nhà ga hành khách cảng hàng không trước và sau covid-19. Tạp Chí Công Thương số 11 - tháng 5/2021 (2021)
Nguyễn Thanh Chương Hoàng Hải Sơn Xây dựng hệ thống thông tin quản lý chất lượng dịch vu tại cảng hàng không ở Việt Nam. Tạp chí giao thông vận tải Tháng 5- 2017
Hoàng Hải Sơn Nghiên cứu phương pháp đánh giá chất lượng dịch vụ tại cảng hàng không. Tạp chí công thương

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Hoàng Hải Sơn Giải pháp cho công tác quản lý chất lượng dịch vụ VTHKCC bằng xe buýt trên địa bàn Hà Nội. Tăng cường quản lý nhà nước trong lĩnh vực vận tải hành khách bằng ô tô (2018)
Hoàng Hải Sơn An Minh Ngọc Quản lý giao thông qua biện pháp kinh tế kinh nghiệm thế giới và sự cần thiết triển khai tại một số thành phố lớn của Việt Nam. Tăng cường quản lý nhà nước trong lĩnh vực vận tải hành khách bằng ô tô (2018)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

“Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ Vận tải hành khách công cộng bằng Đường sắt đô thị của người dân thành phố Hà Nội”. T2021-KT-016 (2021)
Giải pháp đảm bảo chất lượng dịch vụ cho hành khách tại cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. T2019-KT-014 (2019-2020)
Giải pháp phát triển dịch vụ logistics hàng không cho Cảng hàng không quốc tế Nội Bài. T2019-KT-017 (2019-2020)
Nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của hoạt động vận tải đến chất lượng dịch vụ du lịch. T2018-KT-015 (2018)
Nghiên cứu giải pháp tích hợp các phương thức vận tải hành khách công cộng ở thành phố Hà Nội.. T2018-KT-010 (2018)
Nghiên cứu mô hình quản lý nhà nước đối với vận tải hành khách công cộng khối lượng lớn ở thành phố Hà Nội.. (2016)
Giải pháp tăng cường quản lý hoạt động kỹ thuật mặt đất nhằm đảm bảo an toàn trong vận tải hàng không. (2016)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn