Phạm Ngọc Hải

Phạm Ngọc Hải

Giảng viên

Vị trí công tác

  • Kinh tế vận tải, Khoa Vận tải - Kinh tế

Liên hệ

phamngochaigtvt@gmail.com
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Tiến sĩ

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Tiếng Anh:

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Bài báo quốc tế khác

Dao Van Thi Luu Huu Duc Pham Ngoc Hai RESEARCH ON THE RELATIONSHIP BETWEEN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY INFORMATION DISCLOSURE AND CORPORATE FINANCIAL PERFORMANCE: AN EMPIRICAL EVIDENCE IN VIETNAM. ICIC Express Letters Part B: Applications Volume 13, Number 6, June 2022 (2022)

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Phạm Ngọc Hải Nghiên cứu 1 số nhân tố ảnh hưởng đến chính sách tài trợ trong DN. Tạp chí Kinh tế Châu Á- Thái Bình Dương 635- Tháng 5/2023 (2023)
Phạm Ngọc Hải tác động của chính sách tài trợ tới doanh nghiệp. Kinh tế Châu á - Thái Bình Dương (2022)
Đoàn Trọng Ninh Phạm Ngọc Hải Giải pháp thúc đẩy phát triển thương mại điện tử tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố Hà Nội. Kinh tế châu Á Thái Bình Dương số 593 - tháng 7 năm 2021 (2021)
Chu Kiều Linh Phạm Ngọc Hải Bài báo. Kinh tế Châu Á- Thái Bình Dương 579 (2020)
Phạm Ngọc Hải Chu Kiều Linh Phan Nguyễn Hoài Nam Phạm Thị Kim Ngân Nguyễn Thị Thuỳ Dung Giải pháp gia tăng khả năng tiếp cận các khoản vay trên thị trường tài chính của các công ty cổ phần xây dựng công trình niêm yết ở Việt nam. Kinh tế Châu Á- Thái Bình Dương 551 (2019)
Phạm Ngọc Hải Thực trạng tài chính của các Công ty cổ phần xây dựng công trình giao thông niêm yết ở Việt nam. Kinh tế Châu Á Thái Bình Dương số 509+510 (2018)
Phạm Ngọc Hải Thực trạng huy động vốn trong các CTCPXDCTGT niêm yết ở Việt Nam. Tài chính Đầu tư Đông Nam Á số 2 (2018)
Phạm Ngọc Hải Phát triển kết cấu hạ tầng giao thông vận tải vùng Tây Nam Bộ- những vấn đề đặt ra. Tạp chí Thanh tra Tài chính 175-176 (2017)
Phạm Ngọc Hải Lý luận chung về chính sách tài trợ trong doanh nghiệp. Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán. Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán 173 (2017)
Phan Nguyễn Hoài Nam Đỗ Minh Ngọc Phạm Ngọc Hải Phân tích những bất cập trong xây dựng mô hình dự báo cầu vận tải hành khách phát sinh - thu hút ở Việt Nam. Giao thông vận tải 12/2017

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Pham Ngoc Hai Chu Kieu Linh Hoa Ngoc Minh Nguyen Thi Thuy Dung Improving crowdfunding channel in Vietnam. Hội nhập về lĩnh vực tài chính kế toán, kiểm toán trong cuộc cách mạng 4.0 (2019)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Nguyễn Văn Điệp Chu Kiều Linh Phạm Ngọc Hải Phân tích hoạt động kinh doanh. 3 (2017)
Nguyễn Thị Tường Vi Nguyễn Thị Thuỳ Dung Lê Thị Thanh Hằng Phan Nguyễn Hoài Nam Phạm Ngọc Hải Trần Thị Nguyệt Hằng Giáo trình kinh tế học. ĐH GTVT 4 (2017)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Phân tích và đánh giá cơ chế thuế, tài chính ưu đãi đối với các cá nhân, tổ chức khả năng đổi mới sáng tạo hoặc đầu tư cho khả năng đổi mới sáng tạo ở Việt Nam. KNĐMST.NV14.CTT.08. (2017-2020)
Giải pháp nhằm tăng cường huy động vốn kinh doanh của các doanh nghiệp xây dựng công trình giao thông niêm yết ở Việt nam. T2019-KT-012 (2019-2020)
Nghiên cứu ảnh hưởng của cấu trúc nguồn vốn tới khả năng sinh lời vốn chủ sở hữu ở một số công ty cổ phần xây dựng công trình giao thông. T2020-KT-020 (2020)
Lựa chọn mô hình dự báo nhu cầu phát sinh - thu hút trong vận tải hành khách cho thành phố Hồ Chí Minh. (2017)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn