Phạm Hoàng Kiên

Phạm Hoàng Kiên

Giảng viên cao cấp

Vị trí công tác

  • Tự động hóa Thiết kế cầu đường, Khoa Công trình

Liên hệ

phkien@utc.edu.vn
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Phó giáo sư, Tiến sĩ

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Tiếng Anh:

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Bài báo quốc tế khác

Pham Hoang Kien Application of Impact Vibration Test Method for Bridge Substructure Evaluation. MATEC (EDP Sciences) Volume 138 (2017) (2017)
Pham Hoang Kien Daisuke Ito Bearing Capacity Characteristics of Steel Pipe Piles with Wings installed in Soil Cement Column. MATEC (EDP Sciences) Volume 138 (2017) (2017)
Pham Hoang Kien Daisuke Ito Application of Steel Pipe Piles with Wings installed in Soil Cement Column in Vietnam.
Saeko Kajita Pham Hoang Kien Takahiro Sagawa Kenichiro Nakarai Hoang Viet Nguyen Effects of slag type and curing method on the performance of expansive concrete.

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Nguyễn Thái Linh Nguyễn Đức Mạnh Phạm Hoàng Kiên NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA LƯỚI ĐỊA KỸ THUẬT TỚI HIỆU QUẢ GIẢM ĐỘ LÚN KHI KẾT HỢP VỚI CỌC ĐẤT GIA CỐ XI MĂNG TRONG XỬ LÝ NỀN ĐẤT YẾU. Giao thông Vận tải số 3/2022 (2022)
Phan Thị Thu Hiền Phạm Hoàng Kiên Nguyễn Thị Hồng Hạnh Đo đạc chỉ số độ gồ ghề Quốc tế IRI bằng thiết bị STAMPER. Người Xây Dựng 367 & 368 (2022)
Đào Sỹ Đán Phạm Hoàng Kiên Phạm Văn Phê NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM ĐÁNH GIÁ CƯỜNG ĐỘ CHỊU NÉN CỦA BÊ TÔNG ĐƯỢC KIỀM CHẾ NỞ NGANG BẰNG TẤM CFRP. Khoa học Giao thông Vận tải 1859-2724 (2021)
Nguyễn Đức Mạnh Phạm Hoàng Kiên Nguyễn Thái Linh Nghiên cứu độ lún hệ cọc đất xi măng kết hợp lưới Địa kỹ thuật cường độ cao trên mô hình thực nghiệm. Tạp chí Khoa học GTVT Tập 70 số 5 (tháng 12/2019) (2019)
Phạm Hoàng Kiên Phạm Văn Chung Nghiên cứu ứng dụng công nghệ mô phỏng thực tại ảo UC-WIN/ROAD trong lĩnh vực quy hoạch và phát triển cơ sở hạ tầng. Tạp chí người xây dựng Tháng 1&2/2017 (2017)
Phạm Hoàng Kiên Đánh giá sơ bộ tính ổn định gió của cầu Vàm Cống theo tiêu chuẩn thiết kế kháng gió của Hiệp hội Cầu đường bộ Nhật Bản. Tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải 52 (2016)
Nguyễn Bá Đồng Phạm Hoàng Kiên A study of bearing capacity of steel pipe pile with wings installed in soil cement column in soft soil of viet nam. Tạp chí giao thông vận tải Số đặc biệt (2016)
Phạm Hoàng Kiên Vũ Anh Tuấn Trương Quốc Bảo GIẢI PHÁP EPS VÀ KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG TRONG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TRÊN ĐẤT YẾU TẠI VIỆT NAM. Cầu đường Việt Nam Số 4-2020

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Trương Quốc Bảo Vũ Anh Tuấn Hoàng Quốc Long Phạm Hoàng Kiên Khảo sát số ảnh hưởng của phần tử tiếp xúc đến độ lún của nền đường đắp sử dụng vật liệu nhẹ EPS Geofoam. Hội nghị Khoa học các nhà nghiên cứu trẻ lần thứ XVII - năm 2022 (2022)
Pham Hoang Kien VẬT LIỆU NHẸ GEO-FOAM (EPS) VÀ KHẢ NĂNG ÁP DỤNG CHO ĐƯỜNG TRỤC CHÍNH VÀ CAO TỐC PHÍA NAM. Giải pháp Vật liệu và Kết cấu cho đường trục chính và cao tốc đáp ứng phát triển bền vững và thích ứng biến đổi khí hậu (2022)
Trương Quốc Bảo Vũ Anh Tuấn Phạm Hoàng Kiên Nghiên cứu thực nghiệm quan hệ ứng suất - biến dạng của vật liệu nhẹ EPS. Hội nghị khoa học các nhà nghiên cứu trẻ lần thứ XVI - Học viện Kỹ thuật Quân sự (2021)
Pham Hoang Kien Numerical Modelling on Settlement Influence of Highway Embankment on Adjacent Ground. Scientific Conference "MODELLING AND METHODS OF STRUCTURAL ANALYSIS" (2021)
Phạm Hoàng Kiên Vũ Anh Tuấn Trương Quốc Bảo NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG VẬT LIỆU EPS TRONG THI CÔNG NỀN ĐƯỜNG ĐẮP Ở VIỆT NAM. Hội nghị Khoa học công nghệ lần thứ XXII - Trường Đại học Giao thông Vận tải (2020)
Pham Hoang Kien Tough wire-net as a countermeasure against debris flows with woody debris in zero- and first-order valleys. INTERNATIONAL CONFERENCE ON RECENT ADVANCES IN APPLIED SCIENCE AND TECHNOLOGY (2019)
Pham Hoang Kien Status of Vietnam Coastal Erosion and Proposed Policies for Protection. Resilient Infrastructures in Seamless Asia (8th CECAR) (2019)
Pham Hoang Kien Nguyen Dinh Thao Creation of R/D Platform for Boosting Cooperation Between VIETNAM and JAPAN. ROAD INFRASTRUCTURE and ASSET MANAGEMENT SEMINAR For Creative Academic and Business Platform Between VIETNAM and JAPAN (CAP2018) (2018)
Nguyen Hai Ha Nguyen Duc Manh Nguyen Ba Dong Dang Hong Lam Pham Hoang Kien A study of lateral bearing capacity of steel pipe pile with wings installed in soil cement column in soft soil of Vietnam. 2018 International Conference on Sustainability in Civil Engineering, Hanoi, Vietnam (2018)
Pham Hoang Kien Monitoring investigation during repairing the composite girder cable-stayed bridge “Binh Bridge” in Vietnam. Smart management of infrastructures (2017)
Pham Hoang Kien Recommendation for Stay Cable Vibration Control. 2016 International Conference on Sustainability in Civil Engineering (2016)
Pham Hoang Kien A study of bearing capacity of steel pipe pile with wings installed in soil cement column in soft soil of Viet Nam. 2016 International Conference on Sustainability in Civil Engineering (2016)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Nghiên cứu thực nghiệm đánh giá hiệu quả kiềm chế sự nở ngang bằng vật liệu polyme cốt sợi cacbon cường độ cao (CFRP) đến cường độ chịu nén của bê tông. T2021-CT-019 (2021)
Nghiên cứu thực nghiệm đánh giá các tính năng và xây dựng tiêu chuẩn thiết kế, thi công và nghiệm thu của vật liệu nhẹ EPS. DT194070 (2019-2020)
Joint Research between University of Transport and Communications and Taisei Rotec Corporation. ()

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn