Phạm Thị Loan

Phạm Thị Loan

Giảng viên

Vị trí công tác

  • Đường sắt, Khoa Công trình

Liên hệ

phamthiloan@utc.edu.vn
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Bài báo quốc tế khác

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Phạm Thị Loan Sử dụng phương pháp phân tích ngược để đánh giá các thông số thiết kế hầm đường sắt. Tạp chí Cầu Đường Việt Nam Số 3 năm 2022 (2022)
Phạm Thị Loan Phân tích các yếu tố hợp thành biến dạng lún nền đường sắt tốc độ cao. Tạp chí Cầu Đường Việt Nam Số 4 (2021)
Nguyễn Hồng Phong Phạm Thị Loan Nghiên cứu đặc điểm công nghệ Press-in và ứng dụng trong xử lý sự cố công trình hạ tầng giao thông, thuỷ lợi. Giao thông vận tải Tháng 6 năm 2019 (2019)
Nguyễn Hồng Phong Phạm Thị Loan NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ SƠ BỘ ỔN ĐỊNH ĐỘNG NỀN ĐƯỜNG SẮT CAO TỐC DẠNG TẤM BẢN BẰNG CHUYỂN VỊ CẮT ĐỘNG. Tạp chí Giao thông Vận tải số tháng 6 năm 2018 (2018)
Lê Quang Hưng Phạm Thị Loan Đánh giá khả năng sử dụng phần mềm Slope/W trong kiểm toán ổn định tường chân sử dụng móng cọc. Cầu đường Việt Nam số 6 năm 2018
Chu Quang Chiến Phạm Thị Loan Phân tích tím hiểu các thông số ảnh hưởng đến sự tương tác của đường ray không khe nối đặt trên cầu đường sắt. Tạp chí Cầu Đường Việt Nam Số 6 năm 2019

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

“Ứng dụng đường sắt - Đường sắt đô thị - Tiêu chuẩn nghiệm thu kết cấu tầng trên đường sắt” . TC 2240 (2022-2023)
Nghiên cứu thiết kế, chế tạo tà vẹt bê tông dự ứng lực cho ghi đơn phổ thông khổ 1000mm và thử nghiệm cho đường sắt chuyên dùng. B2022-GHA-07 (2022-2023)
Xây dựng Tiêu chuẩn quốc gia : Cấp phối đá ba lát đường sắt – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử. TC2132 (2021)
NGHIÊN CỨU TUỔI THỌ MỎI CỦA TÀ VẸT BÊ TÔNG DỰ ỨNG LỰC TRÊN ĐƯỜNG SẮT ĐÔ THỊ VIỆT NAM. (2019-2020)
Nghiên cứu ứng dụng công nghệ PRESS-IN trong xử lý khẩn cấp sự cố nền công trình .. T2019-CT-046 (2019-2020)
Nghiên cứu tính toán kết cấu đường sắt không đá dạng bản bê tông (slab track) ở đoạn chuyển tiếp giữa cầu và đường.. T2018-CT-045 (2018)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn