Phạm Huy Khương

Phạm Huy Khương

Giảng viên

Vị trí công tác

  • Đầu máy toa xe, Khoa Cơ khí

Liên hệ

huykhuonguct@gmail.com
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Tiếng Pháp:

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Bài báo quốc tế khác

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Mai Văn Thắm Phạm Huy Khương NGHIÊN CỨU, TÍNH TOÁN AN TOÀN CHỐNG TRẬT RAY ĐOÀN TÀU ĐƯỜNG SẮT ĐÔ THỊ TUYẾN CÁT LINH - HÀ ĐÔNG. Tạp chí Khoa học GTVT 60 (2017)

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Phạm Huy Khương NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ PÍT TÔNG XI LANH HÃM HỆ THỐNG HÃM TOA XE KHÁCH CAO CẤP VẬN HÀNH TIN CẬY ĐẾN TỐC ĐỘ 120 KM/H. Hội nghị Khoa học công nghệ lần thứ XXIII (2022)
Phạm Huy Khương Thiết kế tổng thể hệ thống hãm toa xe khách cao cấp vận hành tin cậy đến tốc độ 120 km/h. Hội nghị Khoa học Giảng viên Khoa Cơ khí và Doanh nghiệp năm 2020 (2020)
Phạm Huy Khương Nghiên cứu xác định tốc độ giới hạn đoàn tàu khi xuống dốc để đảm bảo vận hành an toàn và năng lực thông qua. HỘI NGHỊ KHOA HỌC GIẢNG VIÊN KHOA CƠ KHÍ VÀ DOANH NGHIỆP (2019)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Nghiên cứu xây dựng công cụ đánh giá độ tin cậy và an toàn (RAMS) của phương tiện đường sắt đô thị thành phố Hà Nội - Áp dụng cho tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông. CT05/01-2022-3 (2022-2024)
Nghiên cứu thiết kế và sản xuất hệ thống hãm cho toa xe khách cao cấp đảm bảo vận hành tin cậy ở tốc độ kỹ thuật 120 km/h. DAKH-01/19-ĐT04 (2019-2022)
Nghiên cứu ảnh hưởng của kết cấu đường sắt đến động lực học đoàn tàu đô thị. T2019-CK-008 (2019-2020)
Nghiên cứu an toàn chống trật ray của đoàn tàu đường sắt đô thị. (2017)
Nghiên cứu ảnh hưởng của cách treo động cơ điện kéo đến sự thay đổi tải trọng trục của một số đầu máy diesel truyền động điện.. (2016)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn