Trần Thị Hồng Bích

Trần Thị Hồng Bích

Giảng viên

Vị trí công tác

  • Kế toán - Kiểm toán, Khoa Vận tải - Kinh tế

Liên hệ

bichtth510@gmail.com
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Bài báo quốc tế khác

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Trần Thị Hồng Bích Nâng cao chất lượng kiểm toán BCTC DN nói chung, DN trong lĩnh vực GTVT nói riêng niêm yết trên Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội . Tạp chí Giao thông Vận tải Số 11/2021 (2021)

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Giải pháp nâng cao chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính doanh nghiệp niêm yết trên Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội. T2021-KT-010 (2021)
Nghiên cứu xây dựng mô hình thực hành kế toán phục vụ cho giảng dậy và học tập kế toán tại trường ĐH GTVT. (2017)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn