Chử Hoài Nam

Chử Hoài Nam

Giảng viên

Vị trí công tác

  • Kỹ thuật viễn thông, Khoa Điện - Điện tử

Liên hệ

0903251451
namch@utc.edu.vn
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Tiếng Anh:

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Tuan-Minh Pham Serge Fdida Thi-Thuy-Lien Nguyen Chu Hoai Nam Modeling and analysis of robust service composition for network functions virtualization. Computer Networks Volume 166 (2019)

Bài báo quốc tế khác

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Chử Hoài Nam Tấn công mã độc (malware) trong IoT. Thông tin & Truyền thông 564 (754) (2019)
Nguyễn Diệu Linh Chử Hoài Nam BBR: Thuật toán kiểm soát tắc nghẽn mới cho giao thức TCP. Thông tin & Truyền thông 558 (748) (2018)
Mai Thị Thu Hương Chử Hoài Nam Xử lý phân mảnh gói tin IPv6 trong mạng Internet hiện nay. Thông tin và Truyền thông 560 (2018)
Lê Minh Tuấn Chử Hoài Nam Giám sát dữ liệu mạng cảm biến thông qua máy chủ dịch vụ Thinkspeak. Tạp chí công nghệ thông tin và truyền thông 536 (726) (2017)
Chử Hoài Nam Lỗ hổng trong giao thức báo hiệu số 7. Thông tin và truyền thông 550 (740) (2017)
Chử Hoài Nam Đánh giá độ tin cậy và tốc độ của iPv6 trên mạng internet hiện nay. Tạp chí công nghệ thông tin và truyền thông 526 (716) (2016)
Lê Minh Tuấn Chử Hoài Nam GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN MẠNG CẢM BIẾN KHÔNG DÂY DỰA TRÊN MẠCH TRUYỀN THÔNG KHÔNG DÂY Ở DẢI TẦN 2,4GHZ VÀ ARDUINO. Tạp chí Khoa học GTVT 55 (2016)

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Chu Hoai Nam Joint Optimization of Gateway Placement and Multi-hop Routing for the Internet of Things. NAFOSTED Conference on Information and Computer Science (NICS) (2019)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Võ Trường Sơn Trịnh Quang Khải Lê Minh Tuấn Chử Hoài Nam Giáo trình Mạng số liệu. Giao thông Vận tải 3 (2022)
Võ Trường Sơn Lê Minh Tuấn Chử Hoài Nam Mạng Số Liệu. Đại học Giao thông Vận tải 3 (2017)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Nghiên cứu ứng dụng hạ tầng thông tin truyền thông vào quản lý ô nhiễm môi trường trong hoạt động giao thông đường bộ. B2017-GHA-14 (2017-2018)
Nghiên cứu và xây dựng mạng cảm biến không dây thông minh ứng dụng trong hệ thống quản lý phòng học.. (2016)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn