Vũ Thị Hường

Vũ Thị Hường

Giảng viên

Vị trí công tác

  • Kinh tế vận tải và du lịch, Khoa Vận tải - Kinh tế

Liên hệ

huongvtdl.uct@gmail.com
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Tiếng Anh:

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Bài báo quốc tế khác

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Vũ Thị Hường MÔ HÌNH HÀNH VI LỰA CHỌN PHƯƠNG TIỆN ĐI LẠI BẰNG XE MÁY TRONG ĐÔ THỊ - ỨNG DỤNG NGHIÊN CỨU CHO THỦ ĐÔ HÀ NỘI.. Giao thông vận tải (2022)
Phạm Thị Thu Hằng Vũ Thị Hường Hà Nội khai thác xe điện 4 bánh phục vụ du lịch . Du lịch Việt Nam 9 (2020)
Vũ Thị Hường Giải pháp tăng doanh thu từ khách du lịch quốc tế đến Việt Nam. Dul lịch Việt Nam tháng 4 - 2019 (2019)
Vũ Thị Hường Nguyễn Văn Khoa Nghiên cứu hành vi lựa chọn phương tiện vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt của người dân thành phố Hà Nội. Kinh tế và dự báo 36 (2019)
Vũ Thị Hường Cung cấp thông tin giao thông cho khách du lịch Quốc tế. Tạp chí Du lịch Việt Nam Tháng 5- 2017 (2017)

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Vũ Thị Hường nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt dưới góc nhìn hành vi sử dụng dịch vụ của hành khách. phát triển hệ thống vận tải hành khách công cộng an toàn, thân thiện, bền vững ở đô thị Việt Nam (2019)
Vũ Thị Hường Ảnh hưởng của thương mại điện tử đến thị trường vận tải hành khách bằng ô tô ở Việt Nam. Tăng cường quản lý Nhà nước trong lĩnh vực vận tải hành khách bằng ô tô ở Việt Nam (2018)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

“Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ Vận tải hành khách công cộng bằng Đường sắt đô thị của người dân thành phố Hà Nội”. T2021-KT-016 (2021)
“Nghiên cứu hành vi lựa chọn phương thức vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt của người dân thành phố Hà Nội ”. T2019-KT-013 (2019-2020)
Giải pháp đảm bảo chất lượng dịch vụ cho hành khách tại cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. T2019-KT-014 (2019-2020)
Nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của hoạt động vận tải đến chất lượng dịch vụ du lịch. T2018-KT-015 (2018)
Nghiên cứu giải pháp tích hợp các phương thức vận tải hành khách công cộng ở thành phố Hà Nội.. T2018-KT-010 (2018)
Nghiên cứu đề xuất giải pháp tăng cường quản lý Nhà nước về thương mại điện tử trong kinh doanh vận tải hành khách bằng ô tô ở Việt Nam. (2017)
Nghiên cứu mô hình quản lý nhà nước đối với vận tải hành khách công cộng khối lượng lớn ở thành phố Hà Nội.. (2016)
Giải pháp tăng cường quản lý hoạt động kỹ thuật mặt đất nhằm đảm bảo an toàn trong vận tải hàng không. (2016)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn