Phạm Thị Kim Ngân

Phạm Thị Kim Ngân

Giảng viên

Vị trí công tác

  • Kế toán - Kiểm toán, Khoa Vận tải - Kinh tế

Liên hệ

Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Tiếng Anh:

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Bài báo quốc tế khác

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Phạm Thị Kim Ngân Đề xuất sửa đổi một số quy định và thực hành nhằm hoàn thiện hệ thống tài khoản kế toán Việt Nam. Thuế Nhà Nước 847-849 (2021)
Phạm Thị Kim Ngân Trần Thị Thơm Đề xuất một số giải pháp tăng cường quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp ở Chi cục Thuế thành phố Việt Trì. Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương 602 (2021)
Phạm Thị Kim Ngân Một số ý kiến hoàn thiện kế toán doanh thu chưa thực hiện hiện nay. Tạp chí Kinh tế Châu Á -Thái Bình Dương 563 (2020)
Phạm Ngọc Hải Chu Kiều Linh Phan Nguyễn Hoài Nam Phạm Thị Kim Ngân Nguyễn Thị Thùy Dung Giải pháp gia tăng khả năng tiếp cận các khoản vay trên thị trường tài chính của các công ty cổ phần xây dựng công trình niêm yết ở Việt nam. Kinh tế Châu Á- Thái Bình Dương 551 (2019)
Phạm Thị Kim Ngân Một số ý kiến nhằm hoàn thiện kế toán tài sản cố định ở Việt Nam hiện nay. Kinh Tế Châu Á - Thái Bình Dương 514 (2018)
Đỗ Minh Ngọc Phạm Thị Kim Ngân Một số ý kiến về kế toán bán hàng có các chương trình khuyến mại theo thông tư 200/2014/TT-BTC. Kinh tế Chấu Á - Thái Bình Dương 482 (2016)

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Nguyễn Thị Tường Vi Phạm Thị Lan Anh Đỗ Minh Ngọc Phạm Thị Kim Ngân Bài giảng Kế toán tài chính F2. 4 (2016)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Tăng cường quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp tại thành phố Việt Trì. T2021-KT-006 (2021)
Giải pháp nhằm tăng cường huy động vốn kinh doanh của các doanh nghiệp xây dựng công trình giao thông niêm yết ở Việt nam. T2019-KT-012 (2019-2020)
Nghiên cứu xây dựng mô hình thực hành kế toán phục vụ cho giảng dậy và học tập kế toán tại trường ĐH GTVT. (2017)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn