Nguyễn Minh Hiếu

Nguyễn Minh Hiếu

Giảng viên

Vị trí công tác

  • VT đường bộ TP, Khoa Vận tải - Kinh tế

Liên hệ

hieunm@utc.edu.vn
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Tiến sĩ

Hướng nghiên cứu chính

Road safety
GPS-based travel survey
Travel behavior analysis (mode choice, e-activities)

Ngoại ngữ

Tiếng Anh: Thành thạo

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Duy Quy Nguyen-Phuoc My Thanh Tran Dinh Oscar Oviedo-Trespalacios Nguyen Minh Hieu Diep Ngoc Su Intentions to use ride-sourcing services in Vietnam: What happens after three months without COVID-19 infections?. Cities Volume 126 (2022)
Nguyen Minh Hieu Dorina Pojani The emergence of recreational cycling in Hanoi during the Covid-19 pandemic. Journal of Transport & Health Volume 24 (2022)
Nguyen Minh Hieu Dorina Pojani Why are Hanoi students giving up on bus ridership?. Transportation Online First (2022)
Duy Quy Nguyen-Phuoc Oscar Oviedo-Trespalacios Diep Ngoc Su Nguyen Minh Hieu Nguyen S. Vo Factors influencing intention to use on-demand shared ride-hailing services in Vietnam: risk, cost or sustainability?. Journal of Transport Geography 99 (2022)
Nguyen Anh Thuy Tran Nguyen Minh Hieu Quang Huy Nguyen Thi Ngoc Lan Huynh Dorina Pojani Binh Nguyen Thi Ha Lan Anh Nguyen Thi Bich Ha Nguyen Health and safety risks faced by delivery riders during the Covid-19 pandemic. Journal of Transport & Health 25 (2022)
Nguyen Minh Hieu Factors influencing home-based telework in Hanoi (Vietnam) during and after the COVID-19 era. Transportation OnlineFirs (2021)
Nguyen Minh Hieu Jimmy Armoogum Perception and Preference for Home-Based Telework in the COVID-19 Era: A Gender-Based Analysis in Hanoi, Vietnam. Sustainability 13(6) (2021)
Nguyen Minh Hieu Nguyen Thi Binh Jimmy Armoogum Factors Affecting the Growth of E-Shopping over the COVID-19 Era in Hanoi, Vietnam. Sustainability 13(16) (2021)
Nguyen Minh Hieu Dorina Pojani Nguyen Thanh Chuong Ha Thanh Tung The impact of Covid-19 on children's active travel to school in Vietnam. Journal of Transport Geography 96 (2021)
Nguyen Thanh Chuong Jimmy Armoogum Nguyen Minh Hieu Ha Thanh Tung Bus Crash Severity in Hanoi, Vietnam. Safety 7(3) (2021)
Nguyen Minh Hieu Dorina Pojani Covid-19 need not spell the death of public transport: Learning from Hanoi’s safety measures. Journal of Transport & Health 23 (2021)
Nguyen Minh Hieu Jimmy Armoogum Jean-Loup Madre Cedric Garcia Reviewing trip purpose imputation in GPS-based travel surveys. Journal of Traffic and Transportation Engineering (English Edition) Vol 7 (2020)
Nguyen Minh Hieu Jimmy Armoogum Hierarchical process of travel mode imputation from GPS data in a motorcycle-dependent area. Travel Behaviour and Society Volume 21 (2020)
Nguyen Minh Hieu Emeli Adell Jimmy Armoogum Feature Selection for Enhancing Purpose Imputation using Global Positioning System Data without Geographic Information System Data. Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board Online Fir (2020)
Bui Quoc Bao Nguyen Minh Hieu Nguyen Dang Mao Uniform WMoSx nanoparticles attached graphene nanosheets as highly effective electrocatalyst for oxygen reduction reaction in alkaline medium. Materials Chemistry and Physics Volume 224 (2018)
Bui Quoc Bao Nguyen Minh Hieu Nguyen Dang Mao A novel electrocatalyst based on Fe2Ni1 nanoparticles anchored nitrogen doped graphene nanosheets towards efficient oxygen reduction reaction. Journal of Alloys and Compounds Volume 780 (2018)

Bài báo quốc tế khác

Nguyen Minh Hieu Nguyen Thanh Chuong Tu Sy Sua Ha Thanh Tung Impediments to the bus rapid transit implementation in developing countries – a typical evidence from Hanoi. International Journal of Urban Sciences Volume 23, 2019 - Issue 4 (2019)

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Nguyễn Thanh Chương Nguyễn Minh Hiếu A review of bus crash severity analyses. Khoa học Giao thông Vận tải 73.4 (2022)
Nguyễn Thị Bình Trần Thị Lan Anh Trần Phan Nhật Hằng Lê Thanh Thảo Trần Thị Thu Hiền Nguyễn Minh Hiếu Phân tích hành vi mua sắm trực tuyến của Gen Z trong đại dịch COVID-19: Trường hợp nghiên cứu tại Hà Nội. Công thương Số 6 - tháng 4/2022 (2022)
Nguyễn Minh Hiếu MODELLING SCHOOL TRAVELMODE CHOICE –THE CASE OF HANOI, VIETNAM. Khoa học Giao thông Vận tải 72.7 (2021)
Từ Sỹ Sùa Từ Thị Hoài Thu Nguyễn Minh Hiếu Lê Hoài Phong Nguyen Viet Phuong Developing green transport program in Vietnam. Giao thông Vận tải Tháng 10/2020 (2020)
Hà Thanh Tùng Nguyễn Minh Hiếu SỬ DỤNG MÔ HÌNH ĐA YẾU TỐ PHÂN TÍCH TUYẾN BUÝT NHANH (BRT) KIM MÃ – YÊN NGHĨA Ở HÀ NỘI. Tạp chí Khoa học GTVT 61 (2017)

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Từ Sỹ Sùa Nguyễn Minh Hiếu Phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt ở các đô thị hiện đại - nghiên cứu trường hợp thành phố Hà Nội. Hội nghị khoa học công nghệ lần thứ XXII (2020)
Tu Sy Sua Tu Thi Hoai Thu Nguyen Minh Hieu Le Hoai Phong Developing green transport program in Vietnam to cope with global climate change. International conference Economic Management in Mineral Activities - EMMA5 (2020)
Nguyen Minh Hieu Deriving Attributes of Walking Behavior Using GPS-Based Travel Survey and Fuzzy Logic: A Case Study in Lyon, France. Lecture Notes in Civil Engineering (2020)
Nguyen Minh Hieu Evaluating the Service Quality of the First Bus Rapid Transit Corridor in Hanoi City and Policy Implications. Lecture Notes in Civil Engineering (2020)
Tu Sy Sua Nguyen Minh Hieu Assessing the first BRT corridor in Hanoi by the Bus Rapid Transit Standard. 12th ATRANS ANNUAL CONFERENCE (SYMPOSIUM) (2019)
Nguyen Minh Hieu Experiment on mobility survey using smartphone in Hanoi, Vietnam. 12th ATRANS annual conference: Transportation for A Better Life: Smart Mobility for Now and Then (2019)
Le Thuy Linh Nguyen Thanh Chuong Ha Thanh Tung Nguyen Minh Hieu Challenges to Development of Bus System -Evidence from a Comparative Analysis of Surveys in Hanoi. “Transportation for A Better Life: Mobility and Road Safety Managements” (2017)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng tới lựa chọn phương tiện đi học cho học sinh dưới tác động của dịch bệnh COVID-19 tại Hà Nội. T2021-KT-002 (2021)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn