Nguyễn Văn Dũng

Nguyễn Văn Dũng

Giảng viên

Vị trí công tác

  • Toán Giải Tích, Khoa Khoa học Cơ bản

Liên hệ

0969781709
foreverdch1986@yahoo.com
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Tiếng Anh:

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Nguyen Van Dung Vu Cong Bang A stochastic variance reduction algorithm with Bregman distances for structured composite problems. Optimization 72(6) (2023)
Nguyen Van Kien Nguyen Van Dung Winfried Sickel s-Numbers of embeddings of weighted Wiener algebras. Journal of Approximation Theory Volume 279 (2022)
Nguyen Van Dung Vu Cong Bang Convergence analysis of the stochastic reflected forward–backward splitting algorithm. Optimization Letters 16 (2022)
Nguyen Van Kien Nguyen Van Dung Best n-Term Approximation of Diagonal Operators and Application to Function Spaces with Mixed Smoothness. Analysis Mathematica 48 (2022)

Bài báo quốc tế khác

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Thuật toán ngẫu nhiên giải một số bài toán trong tối ưu. T2022-CB-008 (2022)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn