Lê Thị Thúy Hồng

Lê Thị Thúy Hồng

Giảng viên

Vị trí công tác

  • Anh văn, Khoa Khoa học Cơ bản

Liên hệ

ltthong@utc.edu.vn
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Tiếng Pháp:

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Bài báo quốc tế khác

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Lê Thị Thúy Hồng Những khó khăn khi học kết hợp hình thức trực tuyến và trực tiếp của sinh viên năm thứ nhất Khoa Vận tải Kinh tế Trường Đại học Giao thông Vận tải và các đề xuất. Tạp chí Thiết bị Giáo dục ISSN 1859- 0810 (2022)
Lê Thị Thúy Hồng Thực trạng và giải pháp học kĩ năng nghe trong chương trình Tiếng anh B1 cua sinh viên khoa Cơ khí, Trường Đại học Giao thông Vận tải.. Tạp chí Quản lý Giáo dục số 2, tháng 2, 2019 (2019)
Lê Thị Thúy Hồng Nâng cao chất lượng dạy và học môn tiếng Anh chuyên ngành kinh tế tại trường Đại học Giao thông Vận tải Hà Nội. Tạp chí Quản lý Giáo Dục số 11 -tháng 11 năm 2019 (2019)
Lê Thị Thúy Hồng NHỮNG KHÓ KHĂN TRONG VIỆC DẠY TỪ VỰNG CHUYÊN NGÀNH KINH TẾ CHO SINH VIÊN NĂM THỨ BA TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI VÀ CÁC ĐỀ XUẤT.

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Lê Thị Thúy Hồng Đề xuất một số hoạt động trên lớp nhằm nâng cao kĩ năng nói cho sinh viên học chương trình Tiếng anh B1 tại trường Đại học Giao thông Vận tải Hà Nội. Hội thảo về giảng dạy và nghiên cứu Khoa học cơ bản năm 2018 (2018)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Vũ Thanh Hiền Bùi Thị Thanh Vân Bạch Thị Thanh Ngô Thị Kim Thanh Lê Thị Thúy Hồng Tiếng Anh chuyên ngành kinh tế/ English for Economics. Đại học GTVT 3

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Phân tích nhu cầu học Tiếng Anh Chuyên ngành Kinh tế của sinh viên Khoa Vận Tải - Kinh tế trường Đại học Giao thông Vận tải và hướng tới đề xuất nội dung giảng dạy phù hợp. T2019-CB-005 (2019-2020)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn