Đỗ Khắc Sơn

Đỗ Khắc Sơn

Giảng viên

Vị trí công tác

  • Cơ khí ô tô, Khoa Cơ khí

Liên hệ

Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Tiếng Đức:
Tiếng Anh:

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Bài báo quốc tế khác

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Đỗ Khắc Sơn Mô phỏng động lực học kéo của ô tô sử dụng truyền lực vô cấp. Tạp chí cơ khí ISSN 2615-9910 (2021)
Đỗ Khắc Sơn Mô phỏng một số thông số ảnh hưởng đến quá trình làm việc của pin nhiên liệu trên ô tô. GTVT ISSN 2354 0818 (2020)
Đỗ Khắc Sơn MÔ PHỎNG QUÁ TRÌNH PHANH HÃM TÁI SINH TRÊN Ô TÔ HYBRID. Tạp chí GTVT thang 7 (2019)
Đỗ Khắc Sơn mô phỏng động lực học kéo ô tô sử dụng truyền lực vô cấp. tạp chí giao thông vận tải tháng 8 năm 2018 (2018)

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Đỗ Khắc Sơn Mô phỏng ảnh hưởng của các thông số đến quá trình làm việc của pin nhiên liệu trên ô tô. Hội nghị Khoa học Giảng viên Khoa Cơ khí và Doanh nghiệp năm 2020 (2020)
Đỗ Khắc Sơn mô phỏng động lực học kéo ô tô sử dụng truyền lực vô cấp. hội nghị khoa học giảng viên khoa cơ khí và doanh nghiệp (2018)
Đỗ Khắc Sơn Nhiên cứu quá trình phanh hãm tái sinh trên xe ô tô hybrid nâng cao an toàn chuyển động. hội nghị khoa học và giảng viên khoa cơ khí và doanh nghiệp

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Nghiên cứu tính toán trường nhiệt độ và khả năng tản nhiệt của đĩa phanh khi phanh. T2021-CK-015 (2021)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn