Trần Đức Công

Trần Đức Công

Kỹ sư

Vị trí công tác

  • Trắc địa, Khoa Công trình

Liên hệ

0963968228
duccong0911@gmail.com
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Tiếng Anh:

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Bài báo quốc tế khác

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Lê Văn Hiến Trần Quang Học Trần Đức Công Khảo sát độ chính xác thành lập lưới khống chế độ cao bằng công nghệ GNSS/CORS phục vụ khảo sát tuyến đường. (2022)
Lê Quang Trần Quang Học Trần Đức Công Nghiên cứu ứng dụng máy quét laser mặt đất và ảnh chụp từ máy bay không người lái (UAV) trong xây dựng mô hình 3D mặt đất. Tài nguyên và Môi trường 4 (2022)
Lê Văn Hiến Lê Minh Ngọc Trần Đức Công KHẢO SÁT ĐỘ CHÍNH XÁC BỐ TRÍ TIM TUYẾN BẲNG CÔNG NGHỆ TRẠM THAM CHIẾU HOẠT ĐỘNG LIÊN TỤC. Tạp chí Khoa học GTVT Tập 70 số 5 (tháng 12/2019) (2019)
Lê Văn Hiến Lê Minh Ngọc Trần Đức Công ĐÁNH GIÁ ĐỘ CHÍNH XÁC THÀNH LẬP LƯỚI ĐƯỜNG CHUYỀN CẤP 2 BẲNG CÔNG NGHỆ TRẠM THAM CHIẾU HOẠT ĐỘNG LIÊN TỤC TRONG CÔNG TÁC KHẢO SÁT TUYẾN ĐƯỜNG. Tạp chí Khoa học GTVT 67 (2018)
Lê Minh Ngọc Trần Đức Công Nghiên cứu ứng dụng công nghệ GPS động thời gian thực để xác định độ cao trong trắc địa công trình. Giao thông vận tải số 5/2017 (2017)
Lê Minh Ngọc Trần Đức Công Đỗ Văn Mạnh Nghiên cứu đánh giá độ chính xác công nghệ GPS đo động thời gian thực trong công tác bố trí tuyến đường. Giao thông Vận tải Tháng 12/2017 (2017)

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Do Van Manh Tran Duc Cong Analysis of driver behavior based on GPS-monitored itinerary tracking data in itinerary monitoring equipment to reduce fuel consumption of vehicles in urban areas. A case study in Ha Noi Vietnam. The 38th Conference of ASEAN Federation of Engineering Organisations (CAFEO 38) (2020)
Nguyen Thi Bach Duong Le Van Hien Tran Duc Cong Research on Automated Monitoring to Access the Port Structure Inspection in Operating Offloading Vessel Test. The 3rd International Conference on Sustainability in Civil Engineering (2020)
Le Van Hien Nguyen Thuy Linh Le Minh Ngoc Tran Duc Cong Accuracy assessment of displacement measurements of cable-stayed bridge using GPS-RTK technology. Internattional Conference on Sustainability in Civil Engineering (2018)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Nghiên cứu thiết lập hệ thống quan trắc tự động cảnh báo đảm bảo an toàn công trình bến cảng. DT223034 (2022-2023)
Nghiên cứu tối ưu thời gian điều khiển giao thông tại các nút giao thông bằng phương pháp tối ưu đa mục tiêu (GA, PSO) kết hợp mô hình mô phỏng giao thông cho dòng xe hỗn hợp. T2022-CT-004TĐ (2022-2023)
Nghiên cứu ứng dụng và phát triển hệ thống thông tin cho người tham gia giao thông. CT.2019.05.02 (2019-2021)
NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG MẠNG LƯỚI TRẠM CORS TRONG CÔNG TÁC KHẢO SÁT ĐỊA HÌNH. T2020-CT-015 (2020-2021)
Nghiên cứu ứng dụng 3D Laser Scanner và máy bay không người lái (UAV) trong xây dựng mô hình 3D mặt đất. T2021-CT-020 (2021)
NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP ĐẢM BẢO ĐỘ CHÍNH XÁC ĐỊNH VỊ MẶT BẰNG PHÙ HỢP VỚI YÊU CẦU XÂY DỰNG ĐƯỜNG Ô TÔ CAO TỐC Ở VIỆT NAM. T2019-CT-033 (2019-2020)
Nghiên cứu ứng dụng công nghệ trạm tham chiếu hoạt động liên tục (CORS) trong xây dựng và khai thác công trình giao thông tại Việt Nam. T2018-CT-044 (2018)
Nghiên cứu ứng dụng công nghệ GPS đo động thời gian thực RTK trong công tác bố trí tuyến đường. (2017)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn