Nguyễn Quang Anh

Nguyễn Quang Anh

Giảng viên

Vị trí công tác

  • Nga văn - Pháp văn, Khoa Khoa học Cơ bản

Liên hệ

0988013988
anhnq88@gmail.com
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Tiến sĩ

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Tiếng Anh:

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Anh Nguyen-Duc Manh Viet Do Quan Luong Hong Kiem Nguyen Khac Nguyen Quang Anh On the adoption of static analysis for software security assessment–A case study of an open-source e-government project. Computers & Security / Elsevier Ltd Volume 111 (2021)

Bài báo quốc tế khác

Nguyen Duc Anh Nguyen Quang Anh Do Viet Manh Luong hong quan Nguyen Khac Kiem On the adoption of static analysis for software security assessment–A case study of an open-source e-government project. Computers & Security Volume 111 (2021)

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Nguyen Quang Anh Risk Exposure and Management in Software Development – A Survey of Multiple Software Startups. International Conference on Software Business - ICSOB 2021 (2021)
Nguyễn Quang Anh Khả năng triển khai mô hình Blended learning trong việc học ngoại ngữ. Hội thảo về giảng dạy và nghiên cứu Khoa Khoa học cơ bản (2018)
Gholamhossein Kazemi Orges Cico Quang-Trung Nguyen Nguyễn Quang Anh Risk Exposure and Management in Software Development – A Survey of Multiple Software Startups. Springer, Cham 434 98-104

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Nguyễn Quang Anh Trần Thị Chanh Bài giảng tiếng Pháp B2. 3

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Nghiên cứu, phát triển kho phần mềm mã nguồn mở cho máy tính sạch đảm bảo an toàn thông tin phục vụ Chính phủ điện tử. KC01.01/1620 (2018-2020)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn