Nguyễn Đức Toàn

Nguyễn Đức Toàn

Giảng viên

Vị trí công tác

  • Đầu máy toa xe, Khoa Cơ khí

Liên hệ

0986456511
ndtoan@utc.edu.vn
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Hướng nghiên cứu chính

Nghiệp vụ đầu máy, toa xe
Công nghệ bảo dưỡng sửa chữa đầu máy, toa xe
Đánh giá độ bền mỏi kết cấu đầu máy, toa xe
Đánh giá độ tin cậy đầu máy, toa xe

Ngoại ngữ

Tiếng Anh:

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Bài báo quốc tế khác

Do Duc Tuan Nguyen Duc Toan Vo Trong Cang Determining the Optimized Repair Cycle Structure Considering the Repairing Cost and the Gamma-Percent Lifetime. International Journal of Mechanical Engineering and Applications Volume 5, Issue 4-1 (2017)

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Nguyễn Đức Toàn Đỗ Đức Tuấn Phạm Xuân Thắng Nghiên cứu thiết kế, chế tạo hệ thống thiết bị phòng vệ đường ngang cảnh báo tự động có chắn sử dụng radar phát hiện đoàn tàu. Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải Tập 73, Số 3 (04/2022) (2022)
Võ Trọng Cang Đỗ Đức Tuấn Nguyễn Đức Toàn Xác định chu kỳ sửa chữa tối ưu của các chi tiết bộ phận chạy đầu máy D19E sử dụng trong ngành đường sắt Việt Nam. Tạp chí Cơ khí Việt Nam Số đặc biệt 12/2021 (2021)
Võ Trọng Cang Đỗ Đức Tuấn Nguyễn Đức Toàn Xác định thời hạn làm việc tới khi hỏng do mòn của các chi tiết bộ phận chạy đầu máy D19E sử dụng trong ngành đường sắt Việt Nam. Tạp chí Cơ khí Việt Nam Số đặc biệt 12/2021 (2021)
Đỗ Đức Tuấn Nguyễn Đức Toàn Vũ Văn Hiệp Xây dựng chương trình tính toán và kiểm nghiệm khối lượng đoàn tàu trên đường sắt Việt Nam. Tạp chí Khoa học Công nghệ Hàng hải Số đặc biệt 10/2021 (2021)
Đỗ Đức Tuấn Nguyễn Đức Toàn Xây dựng chương trình tính toán hãm đoàn tàu trên đường sắt Việt Nam. Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải Tập 72, Số 6 (08/2021) (2021)
Đỗ Đức Tuấn Nguyễn Đức Toàn Xây dựng chương trình tính toán tốc độ và thời gian vận hành của đoàn tàu trên đường sắt Việt Nam . Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải T?p 72, s? 8, tháng 10/2021 trang 851-866 (2021)
Vũ Tuấn Đạt Nguyễn Đức Toàn Tính bền kết cấu khung giá chuyển hướng toa xe hàng MC bằng phương pháp phần tử hữu hạn. Tạp chí Khoa học GTVT 69 (2019)
Đỗ Đức Tuấn Nguyễn Đức Toàn XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH XỬ LÝ SỐ LIỆU THỬ NGHIỆM XÁC ĐỊNH ĐƯỜNG CONG MỎI CỦA VẬT LIỆU KIM LOẠI. Tạp chí Khoa học GTVT Tập 70 số 5 (tháng 12/2019) (2019)
Đỗ Đức Tuấn Nguyễn Đức Toàn THIẾT LẬP QUY TRÌNH VÀ CHƯƠNG TRÌNH THỬ NGHIỆM MỎI KÉO THUẦN TÚY VẬT LIỆU KIM LOẠI TRÊN MÁY THỬ NGHIỆM MỎI LFV 500-HH. Tạp chí Khoa học GTVT Tập 70 số 4 (tháng 10/2019) (2019)
Đỗ Đức Tuấn Nguyễn Đức Toàn Võ Trọng Cang XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH TÍNH TOÁN XÁC ĐỊNH THỜI HẠN LÀM VIỆC CỦA CÁC PHẦN TỬ CƠ KHÍ HƯ HỎNG DO MÒN. Tạp chí Khoa học GTVT 64 (2018)
Đỗ Đức Tuấn Nguyễn Đức Toàn XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH TÍNH TOÁN XÁC ĐỊNH THỜI HẠN LÀM VIỆC CỦA CÁC PHẦN TỬ CƠ KHÍ HƯ HỎNG ĐỘT NGỘT CÓ PHỤC HỒI. Tạp chí Khoa học GTVT 65 (2018)
Đỗ Đức Tuấn Nguyễn Đức Toàn XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH TÍNH TOÁN XÁC ĐỊNH THỜI HẠN LÀM VIỆC CỦA HỆ THỐNG CƠ KHÍ CÓ CÁC PHẦN TỬ LIÊN KẾT NỐI TIẾP CÓ PHỤC HỒI. Tạp chí Khoa học GTVT ĐB Hội nghị KHCN lần thứ XXI (2018)
Đỗ Đức Tuấn Nguyễn Đức Toàn Đánh giá tuổi bền mỏi khung giá chuyển hướng đầu máy, toa xe sử dụng trong ngành Đường sắt Việt Nam. Cơ khí Việt Nam Số đặc biệt tháng 10 năm 2018 (2018)
Đỗ Đức Tuấn Nguyễn Đức Toàn XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH TÍNH TOÁN TUỔI BỀN MỎI KHUNG GIÁ CHUYỂN HƯỚNG ĐẦU MÁY, TOA XE THEO PHƯƠNG PHÁP TỔN THƯƠNG TÍCH LŨY CỦA XAVOXKIN A.N VÀ PUZANKOV A.D. Tạp chí Khoa học GTVT 56 (2017)
Đỗ Đức Tuấn Nguyễn Đức Toàn ĐÁNH GIÁ TUỔI BỀN MỎI KHUNG GIÁ CHUYỂN HƯỚNG ĐẦU MÁY D13E VÀ TOA XE KHÁCH RUMANI THEO PHƯƠNG PHÁP TỔN THƯƠNG TÍCH LŨY CỦA XAVOXKIN VÀ PUZANKOV. Tạp chí Khoa học GTVT 57 (2017)
Đỗ Đức Tuấn Nguyễn Đức Toàn Nguyễn Thị Bích Đào Đánh giá tuổi bền mỏi khung giá chuyển hướng đầu máy, toa xe bằng một số phương pháp khác nhau theo quan điểm tổn thương tích lũy. Khoa học Công nghệ Xây dựng Tập 11 Số 4 (2017)
Đỗ Đức Tuấn Nguyễn Đức Toàn XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH TÍNH TOÁN SỨC BỀN CỦA BỘ TRỤC BÁNH XE ĐẦU MÁY THEO PHƯƠNG PHÁP TRUYỀN THỐNG. Tạp chí Khoa học GTVT 60 (2017)
Đỗ Đức Tuấn Nguyễn Đức Toàn XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH TÍNH TOÁN THIẾT KẾ BỘ TRỤC BÁNH XE ĐẦU MÁY THEO ĐỘ TIN CẬY CỦA SỨC BỀN VÀ HIỆU ỨNG TẢI TRỌNG. Tạp chí Khoa học GTVT 60 (2017)
Đỗ Đức Tuấn Nguyễn Đức Toàn XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH TÍNH TOÁN THIẾT KẾ BỘ TRỤC BÁNH XE ĐẦU MÁY THEO ĐỘ TIN CẬY CỦA CÁC MỐI GHÉP CÓ ĐỘ DÔI. Tạp chí Khoa học GTVT 61 (2017)
Đỗ Đức Tuấn Nguyễn Đức Toàn Thiết lập quy trình và chương trình thử nghiệm mỏi kéo-nén vật liệu kim loại trên máy thử nghiệm mỏi LFV 500-HH của hãng Walter+bai AG. Tạp chí Khoa học GTVT 54 (2016)
Đỗ Đức Tuấn Nguyễn Đức Toàn Võ Trọng Cang Xây dựng chương trình tính toán hệ thống chu kỳ sửa chữa tối ưu của các chi tiết và bộ phận đầu máy, toa xe hư hỏng đột xuất theo chi phí tối thiểu cho sửa chữa kế hoạch và sửa chữa đột xuất. Tạp chí Khoa học GTVT 53 (2016)

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Do Duc Tuan Do Anh Tu Nguyen Duc Toan Vu Tuan Dat Fatigue Life Evaluation of Bogie Frame of Railway Covered Goods Wagons Using a Combined FEA/MDS Approach. Lecture Notes in Civil Engineering (2021)
Nguyễn Đức Toàn Tính toán độ bền má giá của giá chuyển hướng toa xe hàng có mui bằng phần mềm Sap2000. Hội nghị Khoa học Giảng viên Khoa Cơ khí và Doanh nghiệp năm 2020 (2020)
Nguyễn Đức Toàn Ứng dụng quy luật phân bố Weibull trong đánh giá độ tin cậy và tuổi bền máy. Hội nghị khoa học giảng viên khoa cơ khí và doanh nghiệp (2018)
Đỗ Đức Tuấn Nguyễn Đức Toàn Võ Trọng Cang Xây dựng chương trình tính toán xác định thời hạn làm việc của các phần tử cơ khí hư hỏng đột ngột không phục hồi. HỘI NGHỊ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TOÀN QUỐC VỀ CƠ KHÍ LẦN THỨ V - VCME 2018 (2018)
Nguyễn Đức Toàn Đỗ Đức Tuấn Xây dựng chương trình tính toán thiết kế bộ trục bánh xe toa xe theo độ tin cậy của các mối ghép có độ dôi. HỘI NGHỊ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TOÀN QUỐC VỀ CƠ KHÍ LẦN THỨ V - VCME 2018 (2018)
Nguyễn Đức Toàn Đỗ Đức Tuấn Xây dựng chương trình tính toán thiết kế bộ trục bánh xe toa xe theo độ tin cậy của sức bền và hiệu ứng tải trọng. HỘI NGHỊ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TOÀN QUỐC VỀ CƠ KHÍ LẦN THỨ V - VCME 2018 (2018)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Đỗ Đức Tuấn Nguyễn Đức Toàn Võ Trọng Cang Cơ sở đánh giá độ tin cậy của các chi tiết máy và phương tiện hư hỏng do mòn. NXB Đại học Quốc Gia TP. HCM (2016)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo giá chuyển hướng cho toa xe khách cao cấp khổ đường 1.000mm. DAKH-01/19-ĐT03 (2019-2022)
Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo Hệ thống thiết bị phòng vệ đường ngang trên đường sắt bằng cần chắn tự động với thiết bị nhận biết tàu hỏa sử dụng công nghệ radar chuyển động. T2021-CK-004 (2021)
Thử nghiệm và xác định các đặc trưng mỏi kéo thuần túy và kéo - nén của vật liệu chế tạo khung giá chuyển hướng lò xo không khí toa xe khách trên máy thử mỏi kéo LFV 500-HH. T2019-CK-009 (2019-2020)
Nghiên cứu xây dựng chương trình tính toán khoảng cách hãm đoàn tàu vận dụng trên đường sắt Việt Nam. T2020-CK-010 (2020)
Xây dựng Quy trình tính toán sức kéo đoàn tàu trong ngành đường sắt Việt Nam. T2020-CK-011 (2020)
Hoàn thiện quy trình công nghệ chế tạo thiết bị đo, ghi tốc độ và áp suất đường ống hãm lắp đặt cho đầu máy xe lửa Việt Nam. B2015-04-03.DA (2015-2018)
Nghiên cứu cơ sở khoa học xác định niên hạn sử dụng đầu máy, toa xe trong ngành đường sắt Việt Nam. T2018-CK-007 (2018)
Nghiên cứu cơ sở đánh giá tuổi thọ mỏi mối hàn trong quá trình chế tạo bệ toa xe MC của Công ty xe lửa Gia Lâm. T2018-CK-004 (2018)
Dự án hoàn thiện công nghệ chế tạo thiết bị đo, ghi tốc độ và áp suất đường ống hãm lắp đặt cho đầu máy xe lửa Việt Nam. B2015-04-03-DA (2015-2017)
Xây dựng phần mềm đánh giá độ tin cậy của bộ trục bánh xe đầu máy, toa xe trong quá trình thiết kế bằng ngôn ngữ lập trình Matlab. (2017)
Thử nghiệm và xác định các đặc trưng mỏi của vật liệu chế tạo toa xe trên máy thử nghiệm mỏi kéo tại Phòng thí nghiệm Trường đại học GTVT. (2016)
Nghiên cứu và đánh giá độ tin cậy khung giá chuyển hướng đầu máy D19E vận dụng tại Xí nghiệp đầu máy Hà Nội trên cơ sở Cơ học phá hủy. (2016)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn