Đỗ Văn Trấn

Đỗ Văn Trấn

Giảng viên

Vị trí công tác

  • Máy động lực, Khoa Cơ khí

Liên hệ

dotran@utc.edu.vn
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Tiếng Anh:

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Bài báo quốc tế khác

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Đỗ Văn Trấn ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA NHIỆT ĐỘ VẬN HÀNH TỚI HIỆU QUẢ LÀM VIỆC CỦA PIN NHIÊN LIỆU TRANG BỊ TRÊN PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG. Khoa học công nghệ Hàng Hải Số đặc biệt 10/2021 (2021)
Khương Thị Hà Đỗ Văn Trấn nghiên cứu thực nghiệm ảnh hưởng của luân hồi khí xả tới đặc tính cháy và phát thải trên động cơ HCCI. Tạp chí Cơ khí Việt nam Số đặc biệt, tháng 6/2019 (2019)
Khương Thị Hà Đỗ Văn Trấn Lê Công Báo Nghiên cứu thực nghiệm ảnh hưởng của lượng ethanol bổ sung đến chỉ tiêu kỹ thuật của động cơ Diesel 490QZL. Cơ khí Việt nam số 11 năm 2017 (2017)
Đỗ Văn Trấn Nghiên cứu ảnh hưởng của lưỡng nhiên liệu Ethanol/Diesel đến quá trình cháy và phát thải trên động cơ Diesel. Tạp chí Giao thông vận tải số đặc biệt, tháng 05/2017
Khương Thị Hà Lê Hoài Đức Đỗ Văn Trấn Vũ Bảo Lân Mô phỏng cháy do nén hỗn hợp đồng nhất (HCCI) trên phần mềm AVL-BOOST. Tạp chí Cơ khí Việt nam sô 4
Khương Thị Hà Lê Hoài Đức Đỗ Văn Trấn Vũ Tiến Thư Nghiên cứu ảnh hưởng của tỷ lệ luân hồi và nhiệt độ sấy nóng khí nạp tới đặc tính cháy động cơ HCCI. Tạp chí Cơ khí Việt nam sô 5

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Đỗ Văn Trấn Nghiên cứu tính toán đường ống nạp cho động cơ cháy do nén hỗn hợp đồng nhất. Hội nghị khoa học công nghệ lần thứ XXII (2020)
Đỗ Văn Trấn Nghiên cứu xây dựng mô hình phun xăng trực tiếp GDI trên phần mềm GT-Power. Hội thảo khoa học giảng viên cơ khí và doanh nghiệp (2019)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Lê Hoài Đức Đỗ Văn Trấn Nguyễn Cao Văn Cơ sở sửa chữa bảo dưỡng máy và phương tiện. Giao thông vận tải 2 (2021)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Nghiên cứu sử dụng giải pháp luân hồi khí thải để chuyển đổi mô hình cháy của động cơ diesel truyền thống sang cháy do nén hỗn hợp đồng nhất (HCCI-Homogeneous charge compression ignition) nhằm giảm phát thải NOx và phát thải dạng hạt (PM)cho động cơ này. ĐT203070 (2020-2021)
Nghiên cứu sử dụng giải pháp luân hồi khí thải để chuyển đổi mô hình cháy của động cơ diesel truyền thống sang cháy do nén hỗn hợp đồng nhất (HCCI - Homogeneous compression charge ignition) nhằm giảm phát thải NOx và phát thải dạng hạt (PM) cho động cơ này. DT203070 (2020-2021)
Nghiên cứu thiết lập mô hình tính toán pin nhiên liệu (Fuel Cell) trang bị trên phương tiện giao thông.. T2021-CK-008 (2021)
Nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của luân hồi khí xả tới đặc tính cháy HCCI. T2019-CK-004 (2019-2020)
Nghiên cứu thiết kế, cải tiến động cơ diesel 1 xylanh sang hoạt động theo nguyên lý cháy do nén hỗn hợp đồng nhất (HCCI). B2017-GHA-07 (2017-2018)
Tối ưu đường nạp động cơ diesel 490QZL lắp trên băng thử tại phòng thí nghiệm A10. T2018-CK-014 (2018)
Nghiên cứu thực nghiệm chuyển đổi động cơ diesel sang sử dụng lưỡng nhiên liệu Ethanol-Diesel. (2017)
Nghiên cứu thực nghiệm tối ưu hóa thời điểm phun sớm trên động cơ diesel sử dụng nhiên liệu diesel sinh học với tỷ lệ lớn hơn 5%. (2017)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn