Nguyễn Cao Văn

Nguyễn Cao Văn

Giảng viên

Vị trí công tác

  • Máy động lực, Khoa Cơ khí

Liên hệ

caovan87@utc.edu.vn
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Bài báo quốc tế khác

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Khương Thị Hà Nguyễn Cao Văn Bùi Văn Chinh Đặng Văn Cương Nghiên cứu quá trình cháy HCCI khi sử dụng hệ thống luân hồi khí thải. Khoa học công nghệ - Đại học Công nghiệp Hà Nội tập 56 số 5 10/2020 (2020)
Nguyễn Cao Văn Nghiên cứu ảnh hưởng của thời điểm phun tới đặc tính cháy và phát thải trên động cơ diesel sử dụng nhiên liệu biodiesel. Giao thông Vận tảii Tháng 11 (2017)

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Nguyễn Cao Văn NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA TỶ LỆ BIODIESEL VÀ THỜI ĐIỂM PHUN TỚI ĐẶC TÍNH CHÁY VÀ PHÁT THẢI TRÊN ĐỘNG CƠ DIESEL. Hôi nghị khoa học giảng viên khoa cơ khí và doanh nghiệp (2020)
Nguyễn Cao Văn Nghiên cứu ảnh hưởng của tỷ lệ biodiesel và thời điểm phun tới đặc tính cháy và phát thải trên động cơ diesel. Hội nghị Khoa học Giảng viên Khoa Cơ khí và Doanh nghiệp năm 2020 (2020)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Lê Hoài Đức Đỗ Văn Trấn Nguyễn Cao Văn Cơ sở sửa chữa bảo dưỡng máy và phương tiện. Giao thông vận tải 2 (2021)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Nghiên cứu cải thiện các chỉ tiêu của động cơ diesel khi sử dụng hệ thống phun nhiên liệu siêu cao áp. T2023-CK-004TĐ (2023-2024)
Nghiên cứu sử dụng giải pháp luân hồi khí thải để chuyển đổi mô hình cháy của động cơ diesel truyền thống sang cháy do nén hỗn hợp đồng nhất (HCCI-Homogeneous charge compression ignition) nhằm giảm phát thải NOx và phát thải dạng hạt (PM)cho động cơ này. ĐT203070 (2020-2021)
Nghiên cứu sử dụng giải pháp luân hồi khí thải để chuyển đổi mô hình cháy của động cơ diesel truyền thống sang cháy do nén hỗn hợp đồng nhất (HCCI - Homogeneous compression charge ignition) nhằm giảm phát thải NOx và phát thải dạng hạt (PM) cho động cơ này. DT203070 (2020-2021)
Nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của luân hồi khí xả tới đặc tính cháy HCCI. T2019-CK-004 (2019-2020)
Nghiên cứu thiết kế, cải tiến động cơ diesel 1 xylanh sang hoạt động theo nguyên lý cháy do nén hỗn hợp đồng nhất (HCCI). B2017-GHA-07 (2017-2018)
Nghiên cứu thực nghiệm tối ưu hóa thời điểm phun sớm trên động cơ diesel sử dụng nhiên liệu diesel sinh học với tỷ lệ lớn hơn 5%. (2017)
Nghiên cứu thực nghiệm sử dụng xăng sinh học (E10 và E20) trên động cơ phun xăng điện tử lắp trên ô tô hiện đại. (2016)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn