Lê Hà Linh

Lê Hà Linh

Giảng viên

Vị trí công tác

  • Cầu hầm, Khoa Công trình

Liên hệ

heling2608@gmail.com
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Bài báo quốc tế khác

Do Anh Tu Hoang Thi Tuyet Tham Quoc Thang Le Ha Linh EXPERIMENTAL DETERMINATION OF ADIABATIC TEMPERATURE RISE AND HYDRATION PARAMETERS FOR CONCRETE. Tạp chí 3 trường Số 10 (năm 2020) (2020)

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Nguyễn Đắc Đức Lê Hà Linh Nghiên cứu ứng xử chịu uốn của dầm sử dụng thanh polymer cốt thủy tinh - GFRP. số tháng 10/2021 (2021)
Nguyễn Hữu Thuấn Lê Hà Linh Mô phỏng kết cấu nhịp cầu chịu tải trọng va xe bằng phương pháp phần tử hữu hạn. Tạp chí Cầu Đường 7-2020 (2020)
Bùi Thanh Tùng Ngô Văn Minh Lê Hà Linh Nguyễn Xuân Lam Đánh giá khả năng ứng dụng bê tông cốt sợi thép cho bản mặt cầu bê tông cốt thép của cầu dầm thép liên hợp liên tục nhiều nhịp.. Cầu Đường Việt Nam Số 9/2020 (2020)
Nguyễn Đại Việt Nguyễn Thị Cẩm Nhung Lê Hà Linh Sức chịu tải của cọc vit xi măng đất và cọc khoan nhồi sử dụng trong công trình cầu. Giao thông Vận tải (2018)
Nguyễn Hữu Thuấn Ngô Văn Minh Lê Hà Linh Application of modal identification method in diagnosis of abutment and pier structure in highway bridges. giao thông vận tải số đặc biệt (2018)

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Chu Văn An Lê Hà Linh Bùi Thanh Tùng nghiên cứu công nghệ chế tạo, thi công và xây dựng dự thảo chỉ dẫn kỹ thuật thiết kế, thi công và nghiệm thu dầm bản rộng. một số kết quả nghiên cứu ứng dụng dầm bản rộng trong điều kiện việt nam (2018)
Le Ha Linh Nguyen Thi Cam Nhung Ìnfluence of stiff tower for railway extradosed bridge with steel corrugates webs. International conference sustainability civil engineering (2016)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Nghiên cứu thực nghiệm xác định lực dự ứng lực có hiệu trong tà vẹt bê tông ứng suất trước sử dụng trên đường sắt Việt Nam. T2022-CT-018 (2022)
Nghiên cứu cường độ và độ nhạy nhiệt của bê tông tính năng cao có chất kết dính bổ sung nano silica sử dụng cho công trình cầu. DT203018 (2020-2021)
Nghiên cứu đánh giá biến dạng hình học dài hạn của KCN cầu khung-dầm BTDUL thi công theo phương pháp đúc hẫng và đề xuất giải pháp sửa chữa - khắc phục. B2020-GHA-06 (2020-2021)
Nghiên cứu xây dựng hồ sơ thiết kế điển hình cho các cầu dân sinh phục vụ giáo dục tại vùng sâu, vùng xa phía Bắc. CTB2018-GHA-09NV (2018-2020)
Nghiên cứu xây dựng cầu dân sinh phục vụ giáo dục vùng sâu vùng xa khu vực phía Bắc. 07 (2018-2020)
Nghiên cứu thực nghiệm công nghệ tăng cường dầm bê tông dự ứng lực đã bị nứt sử dụng tấm thép dán lên bề mặt kết cấu theo công nghệ đúc chuyển keo (RTM). T2019-CT-034 (2019-2020)
Nghiên cứu tính toán áp lực dòng chảy lên công trình cầu chịu ảnh hưởng của lũ lụt do biến đổi khí hậu. DT203017 (2020)
Đánh giá khả năng ứng dụng bê tông cốt sợi trong bản mặt cầu bê tông cốt thép của cầu dầm thép liên hợp liên tục nhiều nhịp. T2020-CT-011 (2020)
Phân tích nguyên nhân, đề xuất giải pháp khắc phục các hư hỏng của kết cấu nhịp cầu vượt đường bằng BTCT dưới tác dụng của tải trọng va xe. T2020-CT-006 (2020)
Nghiên cứu đề xuất các giải pháp kết cấu nền móng với các loại cầu dân sinh phục vụ giáo dục phù hợp điều kiện ở vùng sâu, vùng xa khu vực phía Bắc. CTB2018-GHA-05NV (2018-2019)
Lựa chọn tối ưu điểm đo dao động cho kết cấu cầu bằng phương pháp en-tro-pi thông tin và ứng dụng vào bố trí điểm đo theo dõi thường xuyên cho cầu treo dây văng. 164045 (2016-2018)
Quy trình theo dõi quan trắc cầu nhịp lớn bằng Phương pháp động. 03/2016/HĐ-DA 1511 (2016-2018)
Nghiên cứu ứng dụng phương pháp nhận dạng dao động chẩn đoán hư hỏng, xuống cấp của kết cấu móng cọc chịu uốn của cầu dầm ở Việt Nam.. T2018-CT-035 (2018)
Đánh giá mỏi của cáp cầu treo dây văng dưới tác dụng của tải trọng khai thác sử dụng kết quả đo dao động. (2016)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn