Lê Xuân Quý

Lê Xuân Quý

Giảng viên

Vị trí công tác

  • Đường bộ, Khoa Công trình

Liên hệ

lexuanquy@utc.edu.vn
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Tiến sĩ

Hướng nghiên cứu chính

Pavement structure study
Full-scale pavement tests
Pavement response analysis
Pavement behaviour analysis
Pavement modelling

Ngoại ngữ

Tiếng Anh: Thành thạo

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

01/08/2012-02/09/2013
Cao học Trường Đại học Giao thông vận tải
Cao học Xây dựng đường ô tô và đường thành phố K19
2019-2022
Nghiên cứu sinh Université Gustave Eiffel - Campus de Nantes (ex IFSTTAR)
Nghiên cứu sinh chuyên ngành Kỹ thuật công trình (Civil Engineering)

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Le Xuan Quy Mai Lan Nguyen Hornych Pierre Nguyen Quang Tuan Analysis of LVE behaviour and fatigue damage evolution of asphalt pavements with different interface conditions in an accelerated full-scale experiment. International Journal of Pavement Engineering 1 (2022)
Mai Lan Nguyen Pierre Hornych Le Xuan Quy M. Dauvergne L. Lumiere C. Chazallon Mehdi Sahli S. Mouhoubi D. Doligez E. Godard Development of a rational design procedure based on fatigue characterisation and environmental evaluations of asphalt pavement reinforced with glass fibre grid. Road Materials and Pavement Design 22(1) 1-18 (2021)

Bài báo quốc tế khác

Mai Lan Nguyen Pierre Hornych Le Xuan Quy Cyrille Chazallon Mehdi Sahli Saida Mouhoubi Daniel Doligez Eric Godard Projet Soldugri-Dimensionnement en fatigue de chaussées bitumineuses renforcées. Revue Générale des Routes et de l'Aménagement 983 79-87 (2021)

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Lê Xuân Quý Nguyễn Mai Lân Nguyễn Quang Tuấn Hornych Pierre Longitudinal strain analysis in asphalt pavement under full-scale moving loads. Tạp chí Khoa học giao thông vân tải, số tiếng Anh (ISSN 1859-2724) 72 (2022)
Lê Xuân Quý Đánh giá hiệu quả khai thác mặt bằng vi trí kết nối vào cầu vượt nhẹ tại một số nút giao thông khu vực Hà Nội. Tạp chí Cầu Đường 4-2018 (2018)
Lê Xuân Quý Đánh giá khả năng áp dụng các PP thiết kế KCMĐ BTXM được tăng cường trên mặt đường bê tông nhựa cũ. Cầu Đường Việt Nam 5 (2017)
Lê Xuân Quý Bùi Tuấn Anh Nghiên cứu sử dụng tro bay chế tạo vật liệu tự đầm trong xây dựng đường ô tô (Research of using fly ash to manufacture self-compacting material for road construction purpose). Tạp chí Giao thông vận tải 6 (2015)

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Le Xuan Quy Nguyen Quang Tuan Evaluation of interface bonding condition on mechanical responses of full-scale asphalt pavements with and without grid reinforcement. 11th International Conference on the Bearing Capacity of Roads, Railways and Airfields, BCRRA 2022 (2022)
Lê Xuân Quý Mai Lan Nguyen Pierre Hornych Nguyễn Quang Tuấn E. Godard Y. Legal D. Doligez C. Chazallon Evaluation of interface bonding condition on mechanical responses of full-scale asphalt pavements with and without grid reinforcement. Eleventh International Conference on the Bearing Capacity of Roads, Railways and Airfields, Volume 2 – Hoff, Mork & Saba (eds) 2 261-270 (2022)
Lê Xuân Quý Mai Lan Nguyen Pierre Hornych Nguyễn Quang Tuấn Evaluation of Pavement Damage Through the Analysis of Asphalt Layer Modulus and Strain Evolutions During an Accelerated Pavement Test. Proceedings of the RILEM International Symposium on Bituminous Materials 27 819–824 (2021)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Lã Văn Chăm Lê Xuân Quý Nguyễn Thị Mi Trà Nguyễn Quang Tuấn Nguyễn Quang Chiêu Xây dựng nền đường ô tô. GTVT 3 (2019)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Phân tích, đánh giá ứng suất biến dạng trong kết cấu áo đường kích thước thực - Thực nghiệm và mô phỏng. T2021-CT-030 (2021)
Nghiên cứu mô đun và hệ số Poát xông phức của nhựa đường và bê tông nhựa sử dụng các thí nghiệm tải trọng động. (2019-2020)
Nghiên cứu mô đun và hệ số Poát xông phức của nhựa đường và bê tông nhựa sử dụng các thí nghiệm tải trọng động. T2019-CT_03TÐ (2019-2020)
Nghiên cứu cải thiện yếu tố hình học mặt bằng vị trí kết nối vào cầu vượt trong đô thị Việt Nam.. T2018-CT-047 (2018)
Nghiên cứu đánh giá hiệu quả của giải pháp thiết kế đảo giao thông hình tròn, hình xuyến trong tổ chức giao thông tại các nút giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội. (2017)
Nghiên cứu ứng dụng phương pháp thiết kế kết cấu áo đường mềm của Viện Asphalt (AI) trong điều kiện Việt Nam. (2016)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn