Nguyễn Hoài Cương

Nguyễn Hoài Cương

Giảng viên

Vị trí công tác

  • Kết cấu, Khoa Công trình

Liên hệ

nguyenhoaicuong@utc.edu.vn
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Tiếng Anh:

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Bài báo quốc tế khác

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Nguyen Hoai Cuong Nguyen Trung Kien A FINITE ELEMENT-BASED STUDY ON THE EFFECTS OF SEISMIC WAVE VELOCITY ON LONG-SPAN BRIDGES. English Session in JAEE Annual Meeting (2016)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Nghiên cứu dự báo tuổi thọ khai thác của công trình cầu bê tông. CTB 2014-04-01 (2014-2017)
Tính tấm uốn chịu tải trọng ngẫu nhiên bằng phương pháp phân tích đẳng hình học.. (2016)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn