Nguyễn Thị Yến

Nguyễn Thị Yến

Giảng viên

Vị trí công tác

  • Kỹ thuật an toàn giao thông, Khoa môi trường và an toàn giao thông

Liên hệ

Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Tiến sĩ

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Tiếng Trung:

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Nguyen Thi Yen Zhang Jin Nguyen Tuan Anh ASEAN logistics network model and algorithm. The Asian Journal of Shipping and Logistics 2021-Volume 37 (2021)

Bài báo quốc tế khác

Nguyen Thi Yen Zhang Jin Impact of VMS on driver's route choice behavior in Hanoi, Viet nam. Science journal of transportation ISSN 2410-9088 (2022)
Nguyen Thi Yen Nguyen Tuan Anh ASEAN logistics network model and algorithm. The Asian Journal of Shipping and Logistics Volume 37 (2021)
Nguyen Thi Yen Research on Logistics Demand Forecast in Southeast Asia. World Journal of Engineering and Technology Vol.8 No.3, 2020

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Nguyễn Thị Yến Thân Thị Hải Yến Nghiên cứu về hành vi lựa chọn tuyến đường của người lái trong ATIS. Hội nghị Khoa học công nghệ lần thứ XXII (2020)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Nghiên cứu tác động của biển báo VMS đối với hành vi lựa chọn tuyến đường của người lái xe. T2021-MT-002 (2021)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn