Trần Thị Bích Thảo

Trần Thị Bích Thảo

Giảng viên

Vị trí công tác

  • Đường bộ, Khoa Công trình

Liên hệ

tbthao.tran@utc.edu.vn
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Tiếng Anh:

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Bài báo quốc tế khác

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Trần Thị Bích Thảo Ảnh hưởng của hàm lượng tro bay thay thế đến tính công tác và cường độ chịu nén của bê tông sử dụng cốt liệu lớn tái chế. Giao thông vận tải (2021)
Trần Thị Bích Thảo Xác định độ thấm có hiệu của mô hình bê tông bị nứt bằng phương pháp PTHH. Khoa học Giao thông vận tải 72.9 (2021)
Trần Thị Bích Thảo Hoàng Việt Hải Trần Quang Minh Ảnh hưởng của độ ẩm nền đất đắp và khoảng cách cốt đến ứng xử của tường chắn có cốt. Tạp Chí Cầu Đường Việt Nam 4/2020 (2020)
Trần Thị Kim Đăng Trần Thị Bích Thảo Nghiên cứu lốp ô tô phế thải đóng kiện gia cố chống sạt lở ven biển duyên hải miền Trung. Giao thông vận tải tháng 12/2017 (2017)
Trần Thị Bích Thảo Nguyễn Đình Hải Nghiên cứu ảnh hưởng của chế độ bảo dưỡng đến cường độ chịu nén và kéo khi uốn của bê tông siêu tính năng. Giao thông vận tải tháng 12/2017 (2017)
Trần Anh Tuấn Trần Thị Bích Thảo Hoàng Việt Hải Phương trình tích phân biên trong phân tích ứng xử bản chịu uốn. Tạp chí Khoa học GTVT 53 (2016)

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Nghiên cứu chế tạo bê tông đầm lăn (BTĐL) làm móng đường ô tô sử dụng cốt liệu nghiền từ bê tông phế thải.. T2022-CT-024 (2022)
Nghiên cứu, đề xuất bê tông xi măng cốt sợi thép làm mặt đường ô tô cho một số tuyến đường có nhiều xe tải trọng nặng trên địa bàn tỉnh Hà Nam. T2022-CT-021 (2022)
Nghiên cứu ảnh hưởng của độ ẩm đất nền và sự bố trí cốt đến ứng xử của tường chắn đất có cốt. T2019-CT-050 (2019-2020)
Nghiên cứu thay thế cát tự nhiên sử dụng trong bê tông và vữa xây dựng bằng cát nghiền từ phế thải xây dựng. RD 46-18 (2018-2019)
Nghiên cứu lựa chọn, xây dựng và đề xuất bộ tiêu chí kĩ thuật phù hợp để xây dựng cầu dân sinh phục vụ giáo dục ở các tỉnh vùng sâu, vùng xa khu vực phía Bắc.. CTB2018-GHA-03NV (2018-2019)
NGHIÊN CỨU LỰA CHỌN, XÂY DỰNG VÀ ĐỀ XUẤT BỘ TIÊU CHÍ KỸ THUẬT PHÙ HỢP ĐỂ XÂY DỰNG CẦU DÂN SINH PHỤC VỤ GIÁO DỤC Ở CÁC TỈNH VÙNG SÂU, VÙNG XA KHU VỰC PHÍA BẮC. CTB2018-GHA-03NV (2018-2019)
Phân tích ứng xử kết cấu bản mặt cầu thép sử dụng lớp phủ bê tông nhựa trong điều kiện Việt Nam. B2017-GHA-12 (2017-2018)
Nghiên cứu giải pháp tường chắn mềm bằng lốp ô tô phế thải chống sụt lở trên các tuyến đường ven biển duyên hải miền Trung. (2017)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn