Nguyễn Thu Hường

Nguyễn Thu Hường

Giảng viên

Vị trí công tác

  • Công nghệ phần mềm, Khoa Công nghệ thông tin

Liên hệ

0966047698
huongthunguyengtvt@gmail.com
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Tiếng Anh:

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Bài báo quốc tế khác

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Nguyễn Thu Hường Nguyễn Hiếu Cường Nghiên cứu phương pháp phân tích SVD và ứng dụng trong xử lý ảnh. Giao thông Vận tải 6/2021

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Nguyễn Thu Hường Nguyễn Trọng Phúc SCRUM và phương pháp AGILE trong quản lý dự án phần mềm. Kỷ yếu Hội thảo khoa Học Quản lý xây dựng và công nghệ 4.0 (lần thứ nhất) (2023)
Đinh Công Tùng Bùi Nam Anh Đỗ Thị Huyền Nguyễn Thu Hường Research and evaluate some deep learning methods to detect forest fire based on images from Camera. THE 12TH CONFERENCE ON INFORMATION TECHNOLOGY AND ITS APPLICATIONS (2023)
Nguyễn Thị Hồng Hoa Nguyễn Thu Hường Hoàng Thanh Tùng Ứng dụng NFT trong bảo vệ bản quyền ảnh số. Kỷ yếu hội thảo khoa học lĩnh vực Công nghệ thông tin - cơ khí (2022)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Nghiên cứu ứng dụng mô hình học sâu phát hiện cháy dựa trên hình ảnh thu thập từ camera giám sát. T2023-CN-004 (2023)
Nghiên cứu các đặc trưng bền vững và ứng dụng trong xử lý ảnh. T2020-CN-003 (2020-2021)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn