Đoàn Trọng Ninh

Đoàn Trọng Ninh

Giảng viên

Vị trí công tác

  • Quản trị kinh doanh, Khoa Vận tải - Kinh tế

Liên hệ

dtninh@utc.edu.vn
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Tiếng Anh:

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Bài báo quốc tế khác

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Đoàn Trọng Ninh Phạm Ngọc Hải Giải pháp thúc đẩy phát triển thương mại điện tử tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố Hà Nội. Kinh tế châu Á Thái Bình Dương số 593 - tháng 7 năm 2021 (2021)
Đoàn Trọng Ninh Trần Quang Bằng Một số giải pháp thu hút hành khách sử dụng dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt nhanh trên tuyến BRT bến xe Yên Nghĩa - Kim Mã. Kinh tế châu Á- Thái Bình Dương 603 (2021)
Đoàn Trọng Ninh Thực trạng và giải pháp phát triển thương mại điện tử tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam. Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương 569 (2020)
Đoàn Trọng Ninh Th.S Mai Lê Lợi Nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Logistics Việt Nam trong bối cảnh hội nhập sâu. Vận tải ô tô 182 (2018)
Nguyễn Cao Ý Trần Quang Bằng Đoàn Trọng Ninh Nghiên cứu phát triển giao thông thủy nội địa nhằm phục vụ logistics tại 3 tỉnh Thái Bình - Nam Định - Ninh Bình. Tạp chí Giao thông vận tải 09 (2018)
Đoàn Trọng Ninh Giải pháp nâng cao năng lực quản trị Tổng công ty Hàng hải Việt Nam trong môi trường hội nhập. Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương 531 (2018)
Nguyễn Cao Ý Đoàn Trọng Ninh Phạm Chu Thùy Dương MÔ HÌNH CHUỖI CỬA HÀNG TIỆN LỢI TẠI HÀ NỘI THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP. Tạp chí Khoa học GTVT 56 (2017)

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Nguyễn Cao Ý Chu Tống Khánh Linh Nguyễn Thị Loan Ngô Thị Thanh Hoa Trần Quang Bằng Đoàn Trọng Ninh Trần Văn Giang Giáo trình Quản Trị Công Nghệ. Khoa Học và Kỹ Thuật 3 (2021)
Nguyễn Hồng Thái Đoàn Trọng Ninh Bài giảng Lập Kế hoạch kinh doanh. 2 (2018)
Nguyễn Hồng Thái Đoàn Trọng Ninh Hệ thống thông tin quản trị. Trường đại học GTVT 2 (2017)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Giải pháp thu hút hành khách sử dụng dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe bus nhanh trên tuyến BRT Bến xe Yên Nghĩa - Kim Mã tại thành phố Hà Nội. T2021-KT-014 (2021)
Nghiên cứu khung năng lực nhà quản trị, ứng dụng xây dựng khung năng lực đánh giá nhà quản trị Tổng công ty Hàng hải Việt Nam.. T2018-KT-011 (2018)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn