Chu Tống Khánh Linh

Chu Tống Khánh Linh

Giảng viên

Vị trí công tác

  • Quản trị kinh doanh, Khoa Vận tải - Kinh tế

Liên hệ

linh150887@gmail.com
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Tiếng Anh:

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Bài báo quốc tế khác

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Chu Tống Khánh Linh Hạn chế trong quản lý tài chính tại các cơ quan báo chí trong điều kiện thực hiện quy định về cơ chế tự chủ. tạp chí Kinh tế Châu Á Thái Bình Dương Số tháng 6 năm 2021 (2021)
Chu Tống Khánh Linh Nguyễn Cao Ý Một số giải pháp phát triển giao thông thủy nội địa tại tỉnh Ninh Bình. Kinh tế Châu Á Thái Bình Dương Số cuối t11-2021 (2021)
Chu Tống Khánh Linh Một số vấn đề khái quát trong quản lý tài chính tại các đơn vị sự nghiệp công lập trong điều kiện thực hiện quy định về cơ chế tự chủ. Châu Á Thái Bình Dương 07/2020 (2020)
Chu Tống Khánh Linh Ứng dụng tư duy xây dựng tinh gọn để nhận diện những lãn phí trong quá trình thi công xây dựng công trình. Kinh tế Châu Á Thái Bình Dương Số cuối tháng- tháng 4 năm 2019 (2019)
Chu Tống Khánh Linh Lợi ích kinh tế khi áp dụng mô hình BIM cho các công trình xây dựng. Tạp chí Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương Số 514- Tháng 4 năm 2018 (2018)
Chu Tống Khánh Linh Một số vấn đề về quản lý kho vật tư tại các doanh nghiệp xây dựng. Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương 491 (2017)

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Nguyễn Cao Ý Chu Tống Khánh Linh Nguyễn Thị Loan Ngô Thị Thanh Hoa Trần Quang Bằng Đoàn Trọng Ninh Trần Văn Giang Giáo trình Quản Trị Công Nghệ. Khoa Học và Kỹ Thuật 3 (2021)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Nghiên cứu phát triển vận tải đường thủy nội địa phục vụ logistics tại tỉnh Ninh Bình. T2021-KT-008 (2021)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn