Nguyễn Văn Hưởng

Nguyễn Văn Hưởng

Giảng viên

Vị trí công tác

  • Công nghệ giao thông, Khoa Cơ khí

Liên hệ

huongnv@utc.edu.vn
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Tiếng Anh:

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Nguyen Van Huong TS. Pham Hong Cong GS.TSKH. Nguyen Dinh Duc Nonlinear vibration analysis of a double curved shallow sandwich shell in which the core made of three-phase nanocomposite and the two-outer layer of electromagnetic materials. Thin-Walled Structures 196 (2023)

Bài báo quốc tế khác

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Nguyễn Văn Hưởng Phân tích ảnh hưởng của cối dẻo với chày cứng có kẹp đến sự nhăn và biến mỏng khi tạo chi tiết bán cầu. Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải S? d?c bi?t 213-219 (2023)
Nguyễn Văn Hưởng PHÂN TÍCH ẢNH HƯỞNG CỦA GÂN VUỐT ĐẾN SỰ BIẾN MỎNG THÀNH VÀ NHĂN TRONG QUÁ TRÌNH DẬP CHI TIẾT HÌNH CÔN THẤP. Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải, Tập 72, Số 8 (10/2021), 959-968 (2021)
Nguyễn Văn Hưởng Vũ Hoàng NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG PHẦN MỀM CAD/CAM ĐỂ LẬP TRÌNH CHẠY DAO TIẾP TUYẾN THEO BIÊN DẠNG CHO MÁY CẮT TẤM PHI KIM LOẠI. Khoa học kỹ thuật Thủy lợi và môi trường Số đặc biệt 10- 2019 (2019)
Nguyễn Văn Hưởng Bùi Tuấn Anh Nguyễn Trọng Khôi Nghiên cứu tích hợp hệ thống điều khiển với phần mềm điều khiển Mach 3 cho máy tiện GSK980TA. Tạp chí Cơ khí Việt Nam 4 (2017)
Nguyễn Văn Hưởng Thiết kế, chế tạo máy đột dập CNC cỡ nhỏ phục vụ đào tạo. Tạp chí Giao thông vận tải 58 (2017)
Nguyễn Văn Hưởng Nghiên cứu ảnh hưởng của gân vuốt khi dập tạo hình chi tiết hình dạng phức tạp và mô phỏng bằng phần mềm Dynaform5.6. Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải 11/2015 151-155 (2015)

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Trần Thị Vân Nga Nguyễn Văn Hưởng Nguyễn Thoại Anh NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ CHẾ TẠO VÀ ỨNG DỤNG HỆ THỐNG XỬ LÝ CHẤT THẢI CỦA TRẠM TRỘN BÊ TÔNG XI MĂNG . Hội nghị Khoa học công nghệ lần thứ XXIII _Trường ĐHGTVT (2022)
Nguyễn Văn Hưởng Chế tạo và thử nghiệm mô hình máy cắt bằng lưỡi dao điều khiển số 4 trục. Hội nghị khoa học công nghệ lần thứ XXIII_ĐHGTVT (2022)
Trần Thị Vân Nga Nguyễn Văn Hưởng Nguyễn Thoại Anh Nguyễn Văn Thịnh ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG HỆ THỐNG XỬ LÝ CHẤT THẢI CỦA TRẠM TRỘN BÊ TÔNG XI MĂNG. Hội thảo khoa học công nghệ năm 2021 nhân kỷ niệm 65 năm thành lập viện (2021)
Nguyễn Văn Hưởng Trần Thị Vân Nga Nguyễn Thoại Anh Đinh Trọng Thân Hoàng Ngọc Tú Một số vấn đề trong thiết kế chế tạo hệ thống xử lý chất thải của trạm trộn bê tông xi măng . Hội nghị khoa học công nghệ 2020 Hướng tới phát triển bền vững (2020)
Nguyễn Văn Hưởng Nghiên cứu kết nối phần mềm Mach3 để điều khiển mô hình máy đột dập CNC. Hội nghị khoa học giảng viên khoa cơ khí và doanh nghiệp (2019)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Nghiên cứu ảnh hưởng của vật liệu cối dẻo với chày cứng có kẹp đến chất lượng sản phẩm khi dập chi tiết hình bán cầu. T2023-CK-008 (2023)
Nghiên cứu thiết kế chế tạo hệ thống xử lý chất thải của trạm trộn bê tông xi măng. DT203025 (2020-2021)
Nghiên cứu ảnh hưởng của gân vuốt đến sự biến mỏng thành và nhăn trong quá trình dập chi tiết hình côn thấp.. T2021-CK-013 (2021)
Nghiên cứu chế tạo mô hình và ứng dụng phần mềm CAD/CAM để lập trình chạy dao tiếp tuyến theo biên dạng cho các máy cắt tấm phi kim loại bằng dao điều khiển số.. T2019-CK-001 (2019-2020)
Nghiên cứu công nghệ mạ composite Ni-CBN để chế tạo các thanh đá mài CBN. T2020-CK-004 (2020)
Nghiên cứu ảnh hưởng của một số thông số công nghệ đến chất lượng của mối hàn trong công nghệ hàn điểm ứng dụng trong chế tạo vỏ ô tô. T2018-CK-015 (2018)
Nghiên cứu thiết kế, chế tạo mô hình máy đột dập CNC phục vụ đào tạo. (2017)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn