Bùi Thanh Tùng

Bùi Thanh Tùng

Giảng viên

Vị trí công tác

  • Cầu hầm, Khoa Công trình

Liên hệ

0916823836
bttung@utc.edu.vn
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Tiếng Anh: Khá

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Nguyen Ngoc Long Nguyen Xuan Tung Ngo Van Minh Bui Thanh Tung Refinement of an inverse analysis procedure for estimating tensile constitutive law of UHPC. JOURNAL OF MATERIALS AND ENGINEERING STRUCTURES Vol 9, No 4 (2022) (2023)

Bài báo quốc tế khác

Tran The Truyen Nguyen Duc Hieu Tu Sy Quan Bui Thanh Tung Tran Ngoc Hoa Investigating the Influence of Pre-existing Crack on the Failure of High Carbon Steel Girders. Lecture Notes in Civil Engineering volume 148 (2021)
Doan Bao Quoc Nguyen Thuong Anh Nguyen Duc Hieu Bui Thanh Tung Tran The Truyen Fracture Analysis of Crack Propagation on the Diaphragm of Steel Bridge Structures. Lecture Notes in Civil Engineering volume 54 (2019)

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Bùi Thanh Tùng Ths Lê Phạm Tiến DỰ TÍNH SỨC KHÁNG CẮT CHO DẦM BTCT THEO MÔ HÌNH TRƯỜNG NÉN CẢI TIẾN ĐƠN GIẢN HÓA (SMCFT) TRONG TIÊU CHUẨN TCVN 11823-2017. Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải S? 9 (12/2022) 849-861 (2022)
Bùi Thanh Tùng Ngô Văn Minh Lê Hà Linh Nguyễn Xuân Lam Đánh giá khả năng ứng dụng bê tông cốt sợi thép cho bản mặt cầu bê tông cốt thép của cầu dầm thép liên hợp liên tục nhiều nhịp.. Cầu Đường Việt Nam Số 9/2020 (2020)
Hồ Xuân Nam Trần Thế Truyền Bùi Thanh Tùng Đoàn Bảo Quốc Phân tích đặc điểm chịu lực và chỉ dẫn lựa chọn các kích thước cơ bản cho kết cấu cầu treo có trụ tháp thấp được sử dụng làm các cầu dân sinh địa bàn khu vực các tỉnh miền núi. Cầu Đường Việt Nam 12/2019 (2019)
Chu Văn An Bùi Thanh Tùng Ảnh hưởng của độ cứng kết cấu móng đến ứng xử của kết cấu nhịp khung - dầm bê tông dự ứng lực mặt cắt hình hộp thi công theo công nghệ đúc hẫng cân bằng. Giao thông vận tải Tháng 6/2017 (2017)

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Nguyen Duc Hieu Bui Thanh Tung Tran The Truyen Load carrying capacity old steel girder with considering corrosion effect of steel material. Lecture Notes in Civil Engineering (2021)
Nguyen Duc Hieu Le Minh Cuong Vu Ngoc Trinh Tran The Truyen Bui Thanh Tung Analysis of crack characteristics of reinforced concrete bridge deck under the effect of static wheel load. Lecture Notes in Civil Engineering (2021)
Nguyen Duc Hieu Vu Ngoc Trinh Le Minh Cuong Bui Thanh Tung Tran The Truyen Analysis of crack characteristics of reinforced concrete bridge deck under the effect of static wheel load. The 6th International Conference series on Geotechnics, Civil Engineering and Structures (CIGOS 2021) (2021)
Tran The Truyen Nguyen Duc Hieu Bui Thanh Tung Tu Sy Quan Tran Ngoc Hoa Investigating the Influence of Pre-existing Crack on the Failure of High Carbon Steel Girders. Lecture Notes in Civil Engineering (2020)
Nguyen Duc Hieu Bui Thanh Tung Tran The Truyen Cracking analysis of reinforced concrete bridge deck subjected to overload vehicle. The 5th International Conference on Engineering Mechanics and Automation (ICEMA 5) (2019)
Tran The Truyen Tu Sy Quan Bui Thanh Tung Nguyen Duc Hieu Effect of pre-existing cracks on the behavior of steel girder. The 5th International Conference on Engineering Mechanics and Automation (ICEMA-5) (2019)
Nguyen Quang Phuc Tran The Truyen Bui Thanh Tung Civil engineering education program in respone to the infrastructure dvelopment in recent years in Viet Nam.. EUCEET 2018 (4th International Conference on Civil Engineering Education: Challenges for the Third Millennium) (2018)
Tran The Truyen Bui Thanh Tung Nguyen Duc Hieu Fracture analysis of reinforced concrete bridge deck under overload vehicles. ICSCE 2018 (2018)
Nguyen Xuan Lam Ngo Van Minh Bui Thanh Tung Calculation of design tensile force in the external tendons in several extradosed bridges of Viet Nam. International Conference on Sustainability in Civil Engineering (2016)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Nghiên cứu đánh giá độ bền mỏi của các kết cấu công trình cầu thép có xét đến ảnh hưởng của các khuyết tật, công nghệ thi công và điều kiện môi trường Việt Nam. B2019-GHA-05 (2018-2020)
Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thử nghiệm bản bê tông dự ứng lực làm đường ngang trên đường sắt tại các nút giao quốc lộ và đường sắt.. B2019-GHA-09 (2019-2020)
Đánh giá khả năng ứng dụng bê tông cốt sợi trong bản mặt cầu bê tông cốt thép của cầu dầm thép liên hợp liên tục nhiều nhịp. T2020-CT-011 (2020)
Nghiên cứu lựa chọn, xây dựng và đề xuất bộ tiêu chí kĩ thuật phù hợp để xây dựng cầu dân sinh phục vụ giáo dục ở các tỉnh vùng sâu, vùng xa khu vực phía Bắc.. CTB2018-GHA-03NV (2018-2019)
Nghiên cứu đề xuất các giải pháp kết cấu mố trụ cho các cầu dân sinh phục vụ giáo dục, phù hợp điều kiện tại các tỉnh vùng sâu, vùng xa khu vực phía Bắc. CTB2018-GHA-06NV (2018-2019)
Nghiên cứu đề xuất các giải pháp kết cấu mố, trụ cho các cầu dân sinh phục vụ giáo dục, phù hợp điều kiện tại các tỉnh vùng sâu, vùng xa khu vực phía Bắc. CTB2018-GHA-06NV (2018-2019)
Nghiên cứu khả năng ứng dụng dầm bản rộng (wide flange girder) cho chiều dài nhịp vừa và nhỏ ở Việt Nam. DT 174051 (2017)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn