Phạm Thị Lý

Phạm Thị Lý

Giảng viên

Vị trí công tác

  • Điều khiển học, Khoa Điện - Điện tử

Liên hệ

lyphampd@gmail.com
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Tiến sĩ

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Tiếng Anh:

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Bài báo quốc tế khác

Pham Thi Ly PGS.TS Bui Quoc Khanh Parameter Optimization of Controllers In The New Coordinated Control Structure For The Double Target of Fast-Tracking Setpoints And Saving Fuel By Application of The Genetic Algorithm. JP Journal of Heat and Mass Transfer volume 21, (2020)

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Phạm Thị Lý Trần Hải Long Phạm Văn Long Bùi Quốc Khánh Điều khiển công suất nhà máy nhiệt điện đốt than theo cấu trúc điều khiển phối hợp lò hơi-tuabin. chuyên san Đo lường, điều khiển và tự động hóa số 1 (2019)
Nguyễn Tiến Sáng Nguyễn Hải Anh Phạm Thị Lý Nguyễn Việt Thái Nguyễn Hải Nam PHÂN TÍCH HỆ ĐIỀU KHIỂN PHỤ TẢI NHIỆT CỦA NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN SỬ DỤNG NHIÊN LIỆU THAN. Tạp chí năng lượng Nhiệt số 147 (2019)
Phạm Thị Lý Nguyễn Văn Trường Hoàng Khắc Đăng Nguyễn Văn Nam Bùi Quốc Khánh Nghiên cứu và đánh giá hệ điều khiển phụ tải nhiệt của nhà máy nhiệt điện đốt than trên thiết bị mô phỏng thời gian thực. chuyên san Đo lường, điều khiển và tự động hóa Số 2-3 tháng 8-12/2019 (2019)
Phạm Thị Lý Bùi Quốc Khánh Đánh giá cấu trúc điều khiển phối hợp mới với các cấu trúc điều khiển phối hợp của Flyn và nhà máy nhiệt điện Hải Phòng. chuyên san Đo lường, điều khiển và tự động hóa số 2-3, tháng 8-12/2019 (2019)
Phạm Thị Lý Bùi Quốc Khánh Lê Đức Dũng Nguyễn Tiến Sáng Xây dựng mô hình động học cơ bản của hệ phụ tải nhiệt phục vụ đánh giá và chỉnh định điều khiển. Tạp chí năng lượng Nhiệt số 143 (2018)
Phạm Thị Lý Đề xuất một hướng tiếp cận để điều khiển nhiệt độ hơi quá nhiệt lò hơi nhà máy nhiệt điện. Giao thông vận tải số12/2016 (2016)

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Phạm Thị Lý Trần Hải Long Phạm Văn Long Bùi Quốc Khánh So sánh cấu trúc điều khiển phối hợp lò hơi-tuabin mới với cấu trúc của nhà máy nhiệt điện Hải Phòng theo mục tiêu bám lượng đặt công suất và tích kiệm nhiên liệu. Hội Nghị - triển lãm Quốc tế về Điều khiển và Tự động hóa 2019 (VCCA2019) (2019)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Phạm Thị Lý Genetic Algorithm. IntechOpen 3 (2022)
Phạm Thị Lý Lại Bạch Thị Thu Hà Nguyễn Nhật Thanh Vũ Thị Quỳnh Giáo trình mạng truyền thông công nghiệp. Nhà xuất bản khoa học Tự nhiên và Công nghệ 3 (2019)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Xây dựng mô hình điều khiển lò hơi nhà máy nhiệt điện đốt than theo chế độ boiler-tuabin sử dụng nguyên lý cân bằng năng lượng trực tiếp DEB.. T2019-DT-012 (2019-2020)
Nghiên cứu, thiết kế thuật toán và mô hình nâng cao chất lượng điều khiển cho hệ thống điều khiển nhiệt độ hơi quá nhiệt lò hơi của nhà máy nhiệt điện. (2017)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn