Bùi Thị Mai Hương

Bùi Thị Mai Hương

Giảng viên

Vị trí công tác

  • Đường ôtô và Sân bay, Khoa Công trình

Liên hệ

huonguiutc@gmail.com
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Tiếng Anh:

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Bài báo quốc tế khác

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Bùi Thị Mai Hương Nâng cao độ nhám mặt đường bê tông nhựa bằng công nghệ cấy đa. Tạp chí Vật liệu & Xây dựng 3/2021 (2021)
Bùi Thị Mai Hương Nghiên cứu công nghệ cấy đá (Chipping) nhằm nâng cao độ nhám mặt đường bê tông nhựa. Tạp chí Cầu Đường Việt Nam Số 5 - 2018 (2018)

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Bui Thi Mai Huong Nguyen Trong Hiep Making sidewalk block from plastic waste - Prospect in Vietnam. RECYCLED MATERIAL APPLICATION IN CIVIL WORKS (2020)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Nghiên cứu thực nghiệm ảnh hưởng của nhiệt độ đến nứt phản ánh trong kết cấu mặt đường hỗn hợp tại Việt Nam.. T2019-CT-014 (2019-2020)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn