Nguyễn Thị Hồng Nhung

Nguyễn Thị Hồng Nhung

Giảng viên

Vị trí công tác

  • Kỹ thuật thông tin, Khoa Điện - Điện tử

Liên hệ

nhungoinhung@gmail.com
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Bài báo quốc tế khác

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Nguyễn Đình Thạo Nguyễn Thị Hồng Nhung NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG MÔ HÌNH HỌC MÁY THỐNG KÊ CHO HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG PHÁT HIỆN VẾT NỨT MẶT ĐƯỜNG TRÊN ẢNH CHỤP TỪ XE KHẢO SÁT MẶT ĐƯỜNG CHUYÊN DỤNG. Tạp chí Khoa học GTVT 66 (2018)

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Phạm Hồng Quân Nguyễn Thị Hồng Nhung Nguyễn Tiến Hưng PHƯƠNG PHÁP HỌC MÁY THỐNG KÊ SỬ DỤNG MẠNG TÍCH CHẬP TRONG PHÁT HIỆN VẾT NỨT MẶT ĐƯỜNG. Hội nghị khoa học công nghệ lần thứ XXII (2020)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Nghiên cứu thuật toán tự động phát hiện đặc trưng vết nứt mặt đường trên ảnh chụp từ xe khảo sát mặt đường chuyên dụng phục vụ công tác quản lý, bảo trì mặt đường. T2021-CT-009TĐ (2021-2022)
Nghiên cứu xây dựng hệ thống tự động phát hiện vết nứt mặt đường trên ảnh chụp từ xe khảo sát mặt đường chuyên dụng. DT184047 (2018)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn