Trần Thị Lan

Trần Thị Lan

Giảng viên

Vị trí công tác

  • Kỹ thuật viễn thông, Khoa Điện - Điện tử

Liên hệ

ttlan@utc.edu.vn
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Tiến sĩ

Hướng nghiên cứu chính

Nghiên cứu, thiết kế ăng-ten cho các hệ thống thông tin vô tuyến.

Ngoại ngữ

Tiếng Anh:

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Tran Thi Lan Phi Van Lam Khuat Dinh Chinh A Wideband, High Gain and Low Sidelobe Array Antenna for Modern ETC Systems. Applied Computational Electromagnetics Society Journal (ACES) 5 1-10 (2023)
Takaaki Beni Tran Thi Lan Giao su Hiroyuki Arai Kohei Kawabata Bài báo tạp chí ESCI. IEICE Communications Express 9 (2020)
Tran Thi Lan Yuka Shinozaki Hiroyuki Arai Takaya Okura A Free-Access Segmented Coplanar Waveguide for On-Body Communication. IEEE Transactions on Antennas and Propagation 9 Page(s) 4524 - 4532. (2018)
Tran Thi Lan Hiroyuki Arai Propagation Loss Reduction Between On-Body Antennas by Using a Conductive Strip Line. IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters 12 2449 - 2453 (2018)

Bài báo quốc tế khác

Phi Van Lam Le Hung Lan Tran Thi Lan Proposal of a Gain-scheduling method to control the two-wheeled robot for walking assistance. Science journal of transportation 12 (2022)

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Mai Thị Thu Hương Trần Thị Lan Một số giải pháp trong thiết kế Anten trên chip-OCA cho hệ thống thông tin di động 5G. Thông tin & Truyền thông số 7 tháng 7/2022 (2022)
Tran Thi Lan A HIGH GAIN WIDEBAND ARRAY ANTENNA BASED ON METASURFACE FOR ETC APPLICATION. 7 (2022)
Trần Thị Lan Khuất Đình Chính A HIGH GAIN WIDEBAND ARRAY ANTENNA BASED ON METASURFACE FOR ETC APPLICATION. TRANSPORT AND COMMUNICATIONS SCIENCE JOURNAL (2022)
Trịnh Quang Khải Trần Thị Lan Xây dựng kiến trúc ITS cho các đô thị lớn ở Việt Nam. Giao thông vận tải 2354-0818 (2021)
Trịnh Quang Khải Trần Thị Lan Đề xuất kiến trúc ITS cho TP. Hải Phòng phát triển theo hướng đô thị cảng biển thông minh. Giao thông vận tải 2354-0818 (2021)
Nguyễn Thị Kim Ngân Lê Minh Thùy Trần Thị Lan Bùi Thị Duyên SERIES FEED FAN-BEAM ANTENNA ARRAY WITH A LOW SIDELOBE LEVEL FOR POSITIONING SYSTEM. Journal of Military Science and Technology Special Issue, No.66A (2020)
Trần Thị Lan Trịnh Quang Khải Thiết kế ăng ten ở bước sóng mmWave cho hệ thống thông tin di động 5G. Tạp chí thông tin và truyền thông 570 (2019)

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Trần Thị Lan Trịnh Quang Khải Lê Minh Tuấn Đề xuất anten cho trạm thu phí không dừng. CÔNG NGHỆ ĐIỆN - ĐIỆN TỬ - TỰ ĐỘNG HÓA VÀ ỨNG DỤNG TRONG LĨNH VỰC GIAO THÔNG (2023)
Tran Thi Lan Phi Van Lam A Wideband High Gain Circularly Polarized Antenna Based on Nut-Shape Metasurface. 2022 International Conference on Advanced Technologies for Communications (ATC) (2022)
Tran Thi Lan Phi Van Lam A Multiband Planar F-Inverted Antenna for 3G/4G/5G Mobile Devices. International Conference On Advanced Technologies For Communications (2022)
Tran Thi Lan Phi Van Lam A Wideband High Gain Circularly Polarized Antenna Based on Nut-Shape Metasurface. A Wideband High Gain Circularly Polarized Antenna Based on Nut-Shape Metasurface (2022)
Tran Thi Lan A Circularly Polarized Array Antenna for GPS Application. NAFOSTED Conference on Information and Computer Science (NICS) (2021)
Tran Thi Lan Phi Van Lam A Dual-Polarized Wideband Element Antenna for Base Station Application. The international Conference on Advanced Technologies for Communications (2020)
Trần Thị Lan Phí Văn Lâm Thiết kế anten băng tần kép trên vật liệu linh hoạt ứng dụng cho WBAN. Hội nghị Quốc gia lần thứ XXIII về Điện tử, Truyền thông và Công nghệ Thông tin (National Conference on Electronics, Communications and Information Technology - REV-ECIT) (2020)
Trinh Quang Khai Tran Thi Lan Proposal of Transportation Modes for Vietnamese Big Cities towards Smart Cities. The third International Conference on Sustainability in Civil Engineering (ICSCE 2020 (2020)
Tran Thi Lan Phi Van Lam A Dual-Polarized Wideband Element Antenna for Base Station Application. International Conference on Advanced Technologies for Communications (ATC) (2020)
Trịnh Quang Khải Trần Thị Lan Bài báo hội nghị cấp trường. Hội nghị KHCN XXII (2020)
Phí Văn Lâm Trần Thị Lan Đỗ Văn Thăng Nghiên cứu ứng dụng IoT trong thu thập và giám sát trực tuyến nhiệt độ kết cấu đường bộ. Hội nghị KHCN lần thứ XXII Trường Đại học Giao thông vận tải (2020)
Tran Thi Lan Utilization of Inverted-F Antenna Elements to Design a Platform-Mounted HF Antenna. International Conference on Advanced technologies for Communications (2019)
Tran Thi Lan Design a Scaled Model of Platform-Mounted HF Antenna Using the Characteristic Mode Theory. International Symposium on Antennas and Propagation (ISAP) (2019)
Tran Thi Lan Utilization of Inverted-F Antenna Elements to Design a Platform-Mounted HF Antenna. 2019 International Conference on Advanced Technologies for Communications (ATC) (2019)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Giải pháp anten cho hệ thống thu phí điện tử không dừng FFETC sử dụng công nghệ truyền thông cự ly ngắn chuyên dụng (DSRC).. T2021-DT-005TĐ (2021-2022)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn