Phạm Thị Thanh Thủy

Phạm Thị Thanh Thủy

Giảng viên

Vị trí công tác

  • Kết cấu xây dựng, Khoa Kỹ thuật xây dựng

Liên hệ

thuyptt1@utc.edu.vn
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Tiếng Anh:

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Nguyen Mai Chi Trung Nguyen Huy Cuong Pham Thi Thanh Thuy Le Dang Dung Nguyen Xuan Huy PGS.TS Tran Cao Thanh Ngoc Contribution of Glass Textile to the Shear Behavior of Concrete Beams Reinforced with GFRP Rebars. International Journal of Civil Engineering 2022 (2022)
Nguyen Van Hung Pham Xuan Dat Nguyen Xuan Huy Pham Thi Thanh Thuy Nguyen Ngoc Linh Shaking table tests on V-shaped reinforced concrete columns at the weak ground building story. Magazine of Concrete Research (2019)

Bài báo quốc tế khác

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Nguyễn Ngọc Lân Nguyễn Quang Phúc Nguyễn Thị Mi Trà Phạm Thị Thanh Thủy Ảnh hưởng của nhiệt độ bảo dưỡng mẫu đến sức kháng nứt của bê tông asphalt tái chế nguội. Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải Tập 73, số 3 (2022)
Phạm Thị Thanh Thủy Nguyễn Xuân Huy Nguyễn Quang Sĩ Nguyễn Mai Chí Trung Phân tích ứng xử chịu cắt của dầm bê tông cốt phi kim loại. Kết cấu công nghệ xây dựng Số 1/2022 (2022)
Phạm Thị Thanh Thủy Nguyễn Huy Cường Ngô Đăng Quang Đinh Hữu Tài Nghiên cứu thực nghiệm và mô phỏng xác định ứng xử chịu lực của tấm tường rỗng bằng bê tông cốt lưới dệt. Tạp chí Giao thông vận tải Số tháng 4/2021 (2021)
Phạm Thị Thanh Thủy Nguyễn Ngọc Lân Phạm Mai Trang Đào Văn Đông Thực nghiệm đánh giá chỉ số Cracking Tolerance Index (CTindex) của hỗ hợp bê tông asphalt tái chế ấm. Tạp chí Giao thông Vận Tải Số tháng 7 năm 2020 (2020)
Nguyễn Duy Tiến Phạm Thị Thanh Thủy Nguyễn Huy Cường Nghiên cứu xác định cường độ dính bám giữa bê tông thường và bê tông cốt lưới dệt phục vụ mục tiêu tăng cường kết cấu. Tạp chí Khoa học GTVT 63 (2018)
Nguyễn Ngọc Lân Phạm Thị Thanh Thủy Thực nghiện đánh giá dính bám giữa lớp bê tông asphalt với lớp bê tông xi măng. Tạp chí Giao thông vận tải Số tháng 7/2018 (2018)
Ngô Đăng Quang Phạm Thị Thanh Thủy Mô phỏng tác động đứt dây trong cầu vòm mạng lưới. Tạp chí Khoa học GTVT 58 (2017)
Vũ Văn Hiệp Phạm Thị Thanh Thủy nghiên cứu ứng xử dính bám giữa bê tông hạt mịn và bê tông nhẹ dùng trong kết cấu lai. Giao Thông Vận Tải 2354 (2016)

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Vũ Văn Hiệp Nguyễn Thị Tuyết Trinh Phạm Thị Thanh Thủy Vũ Trọng Tiến Nghiên cứu ứng xử của dầm sandwich bằng bê tông cốt lưới dệt và bê tông nhẹ. Hội nghị KHCN lần thứ XXII Đại học GTVT (2020)
Phạm Thị Thanh Thủy Nguyễn Huy Cường Ngô Đăng Quang Đinh Hữu Tài Nghiên cứu thực nghiệm xác định ứng xử chịu lực của tấm tường rỗng bằng bê tông cốt lưới dệt. Hội nghị khoa học công nghệ lần thứ XXII (2020)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Nghiên cứu phát triển giải pháp kết hợp tăng khả chịu lực và độ bền cho kết cấu cột bê tông cốt thép có cốt đã bị ăn mòn bằng bê tông cốt lưới dệt các bon. B2022-GHA-08 (2022-2023)
Nghiên cứu phát triển kết cấu lai dạng tấm phẳng bằng bê tông cốt lưới dệt và bê tông cốt thép ứng dụng trong công trình cầu đường bộ.. T2022-XD-001TĐ (2022-2023)
Nghiên cứu đề xuất cấu tạo và đánh giá đặc điểm làm việc khi chịu uốn và chịu cắt của tấm tường rỗng bằng bê tông cốt lưới dệt. T2020-XD-007 (2020)
Nghiên cứu ứng dụng bê tông cốt lưới dệt trong tăng cường kết cấu bê tông cốt thép ở vùng biển và hải đảo. B2018-GHA-16 (2018-2019)
Nghiên cứu công nghệ vật liệu bê tông nhựa tái chế ấm dùng trong xây dựng đường ô tô ở Việt Nam. DT 184013 (2018-2019)
Nghiên cứu thực nghiệm xác định đặc tính dính bám giữa bê tông thường và bê tông cát biển cốt lưới dệt trong sửa chữa tăng cường các công trình ven biển, hải đảo. T2018-XD-003 (2018)
Nghiên cứu thực nghiệm xác định ứng xử dính bám giữa bê tông hạt mịn và bê tông nhẹ dùng trong kết cấu lai. (2016)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn