Phí Văn Lâm

Phí Văn Lâm

Giảng viên

Vị trí công tác

  • Điều khiển học, Khoa Điện - Điện tử

Liên hệ

pvlam@utc.edu.vn
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Tiến sĩ

Hướng nghiên cứu chính

Embedded Control System
Intelligent Transport System
Internet of Things
Robotics

Ngoại ngữ

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Bài báo quốc tế khác

Phi Van Lam Le Hung Lan Tran Thi Lan Proposal of a Gain-scheduling method to control the two-wheeled robot for walking assistance. Science journal of transportation 12 (2022)
Do Van Thang Nguyen Trung Dung Luong Xuan Chieu Phi Van Lam DEVELOPMENT OF AN IoT DEVICE WITH RASPBERRY PI ZERO TO MONITOR THE OPERATING PARAMETERS OF WHEEL RUT TESTING EQUIPMENT. Science journal of transportation 12 (2022)
Phi Van Lam Tran Thi Lan Le Hung Lan Proposal of a Gain-scheduling method to control the two-wheeled robot for walking assistance. Science Journal of Transportation (SJT) 12 125 (2022)
Phi Van Lam Tran Thi Lan Le Hung Lan Proposal of a Gain-scheduling method to control the two-wheeled robot for walking assistance. Science Journal of Transportation (SJT) 12 125-135

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Phí Văn Lâm Yasutaka Fujimoto Image Processing Application in Controlling the Robotic Cane to Support the Blind Maintain Balance When Moving. Measurement, Control and Automation Volume: 22, Issue: 01 (2019)

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Tran Thi Lan Phi Van Lam A Wideband High Gain Circularly Polarized Antenna Based on Nut-Shape Metasurface. 2022 International Conference on Advanced Technologies for Communications (ATC) (2022)
Tran Thi Lan Phi Van Lam A Dual-Polarized Wideband Element Antenna for Base Station Application. The international Conference on Advanced Technologies for Communications (2020)
Trần Thị Lan Phí Văn Lâm Thiết kế anten băng tần kép trên vật liệu linh hoạt ứng dụng cho WBAN. Hội nghị Quốc gia lần thứ XXIII về Điện tử, Truyền thông và Công nghệ Thông tin (National Conference on Electronics, Communications and Information Technology - REV-ECIT) (2020)
Le Hung Lan Phi Van Lam Nguyen Van Hai An Approach to The Analysis and Design Of Fuzzy Control System. 2020 3rd International Conference on Robotics, Control and Automation Engineering, RCAE 2020 (2020)
Tran Thi Lan Phi Van Lam A Dual-Polarized Wideband Element Antenna for Base Station Application. International Conference on Advanced Technologies for Communications (ATC) (2020)
Phí Văn Lâm Trần Thị Lan Đỗ Văn Thăng Nghiên cứu ứng dụng IoT trong thu thập và giám sát trực tuyến nhiệt độ kết cấu đường bộ. Hội nghị KHCN lần thứ XXII Trường Đại học Giao thông vận tải (2020)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Nghiên cứu xây dựng phương pháp xác định tham số dòng giao thông hỗn hợp mật độ vừa và đông bằng xử lý ảnh. T2014-DT-007 ()
Nghiên cứu thiết kế, chế tạo rô bốt gậy thông minh hỗ trợ người bệnh ổn định thăng bằng khi di chuyển. T2021-DT-006 ()
Thiết kế, chế tạo thiết bị và phát triển công nghệ kiểm tra cầu sử dụng thiết bị bay không người lái kết hợp trí tuệ nhân tạo. 01C – 02/02 – 2021 – 3 (2021-2023)
Nghiên cứu thiết kế, chế tạo rô bốt gậy thông minh hỗ trợ người bệnh ổn định thăng bằng khi di chuyển.. T2021-DT-006 (2021)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn