Trịnh Tuấn Dương

Trịnh Tuấn Dương

Giảng viên

Vị trí công tác

  • Cơ điện tử, Khoa Cơ khí

Liên hệ

Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Dinh Thi Thanh Huyen Tran Van Nhu Trinh Tuan Duong Saturated RISE Feedback Control for Uncertain Nonlinear MacPherson Active Suspension System to Improve Ride Comfort. Journal of Dynamic Systems, Measurement, and Control 143 (2021)

Bài báo quốc tế khác

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Trịnh Tuấn Dương Tìm đường cho robot tự hành dựa trên việc tìm đường biên và áp dụng thuật tooán A*. Cơ khí Việt Nam 3 (2019)
Đinh Thị Thanh Huyền Trần Văn Như Trịnh Tuấn Dương LÊ HỮU CHÚC NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ BỘ ĐIỀU KHIỂN RISE CHO HỆ THỐNG TREO MACPHERSON TÍCH CỰC TRÊN XE CON. Tạp chí Khoa học GTVT 56 (2017)

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Trịnh Tuấn Dương Ứng dụng xử lý ảnh trong việc định vị, tìm đường và dẫn hướng cho các phương tiện tự hành bám vạch. Hội nghị Khoa học Giảng viên Khoa Cơ khí và Doanh nghiệp năm 2020 (2020)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Thiết kế, chế tạo mobile robot tự hành được định hướng bằng công nghệ xử lý ảnh và thuật toán A*. T2018-CK-010 (2018)
Ứng dụng mạng neuron nhân tạo thiết kế bộ điều khiển thích nghi-bền vững cho hệ thống treo phi tuyến tích cực trên ô tô. 107.01-2015.33 (2016-2017)
Nghiên cứu, chế tạo mobile robot tự hành tránh vật cản sử dụng các cảm biến siêu âm. (2016)
Nghiên cứu thiết kế bộ điều khiển phản hồi tín hiệu ra dựa trên mạng neuron động cho tay máy robot. (2016)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn