Nguyễn Thị Thuỳ Dung

Nguyễn Thị Thuỳ Dung

Giảng viên

Vị trí công tác

  • Kinh tế vận tải, Khoa Vận tải - Kinh tế

Liên hệ

thuydung100189@gmail.com
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Tiếng Anh:

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Bài báo quốc tế khác

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Phạm Ngọc Hải Chu Kiều Linh Phan Nguyễn Hoài Nam Phạm Thị Kim Ngân Nguyễn Thị Thuỳ Dung Giải pháp gia tăng khả năng tiếp cận các khoản vay trên thị trường tài chính của các công ty cổ phần xây dựng công trình niêm yết ở Việt nam. Kinh tế Châu Á- Thái Bình Dương 551 (2019)
Nguyễn Thị Thuỳ Dung Chính sách cổ tức nhằm thu hút nhà đầu tư đối với các doanh nghiệp xây dựng công trình giao thông trong bối cảnh Việt Nam năm 2019. Tạp chí Kinh tế Châu Á Thái Bình Dương 543 (2019)
Nguyễn Thị Thuỳ Dung Giải pháp hỗ trợ thanh toán của người thu nhập thấp tiếp cận các dự án nhà thu nhập thấp. Tài chính Đầu tư Đông Nam Á 4 (2018)
Nguyễn Thị Thuỳ Dung Đánh giá lợi tức đầu tư đối với biệt thự cho thuê ở Việt Nam. Kinh tế Châu Á Thái Bình Dương 523 (2018)

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Nguyễn Thị Thuỳ Dung TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG BỀN VỮNG CỦA MỘT SỐ DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG NIÊM YẾT Ở VIỆT NAM. Phát triển giao thông vận tải thích ứng với điều kiện mới (2022)
Nguyễn Thị Thuỳ Dung CHÍNH SÁCH CỔ TỨC VÀ KỲ VỌNG THỊ TRƯỜNG CỦA CÁC DN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG NIÊM YẾT Ở VIỆT NAM. Hội nghị Khoa học công nghệ lần thứ XXII ĐHGTVT (2020)
Pham Ngoc Hai Chu Kieu Linh Hoa Ngoc Minh Nguyen Thi Thuy Dung Improving crowdfunding channel in Vietnam. Hội nhập về lĩnh vực tài chính kế toán, kiểm toán trong cuộc cách mạng 4.0 (2019)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Nguyễn Thị Tường Vi Nguyễn Thị Thuỳ Dung Lê Thị Thanh Hằng Phan Nguyễn Hoài Nam Phạm Ngọc Hải Trần Thị Nguyệt Hằng Giáo trình kinh tế học. ĐH GTVT 4 (2017)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Hoàn thiện chính sách cổ tức của một số doanh nghiệp xây dựng công trình giao thông Niêm yết ở Việt Nam.. T2021-KT-001 (2021)
Giải pháp nhằm tăng cường huy động vốn kinh doanh của các doanh nghiệp xây dựng công trình giao thông niêm yết ở Việt nam. T2019-KT-012 (2019-2020)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn