Phạm Văn Khá

Phạm Văn Khá

Giảng viên

Vị trí công tác

  • Kỹ thuật nhiệt, Khoa Cơ khí

Liên hệ

vankha.pham@utc.edu.vn
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Tiếng Anh:

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Bài báo quốc tế khác

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Phạm Văn Khá Trần Thị Thu Hà NGHIÊN CỨU TÍNH TOÁN CHI PHÍ BIÊN GIẢM PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH CỦA HỆ THỐNG MÁY LẠNH. Tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải Tập 73, Số 05 (06/2022) (2022)
Phạm Văn Khá Trương Minh Thắng NGHIÊN CỨU THỰC HIỆN CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG QUẢN LÝ NĂNG LƯỢNG VÀ BẢO DƯỠNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Năng lượng Trường Đại học Điện lực 26 (2021)
Phạm Văn Khá Nguyễn Nguyên An MÔ PHỎNG BƠM NHIỆT CÓ KỂ ĐẾN ẢNH HƯỞNG CỦA LƯỢNG NẠP MÔI CHẤT LẠNH. Năng lượng Nhiệt 135 (2017)

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Phạm Văn Khá Nghiên cứu mô phỏng các thông số hoạt động của hệ thống hơi bằng phần mềm Enginnering Equation Solver (EES). Hội nghị Khoa học Giảng viên Khoa Cơ khí và Doanh nghiệp năm 2020 (2020)
Phạm Văn Khá NGHIÊN CỨU MỨC TIÊU THỤ NĂNG LƯỢNG VÀ LƯỢNG KHÍ THẢI NHÀ KÍNH TRONG SẢN XUẤT GẠCH BÊ TÔNG XI MĂNG VÀ GẠCH NUNG TẠI MỘT SỐ DOANH NGHIỆP TẠI VIỆT NAM. HỘI NGHỊ KHOA HỌC GIẢNG VIÊN KHOA CƠ KHÍ VÀ DOANH NGHIỆP (2019)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Nguyễn Mạnh Hùng Nguyễn Thị Thùy Dung Phạm Văn Khá Truyền động thủy lực và khí nén. 2 (2017)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Nghiên cứu hiệu quả tiết kiệm năng lượng và giảm phát thải khí nhà kính cho hệ thống nhiệt lạnh tại các nhà máy dệt may ở Việt Nam khi sử dụng máy lạnh hấp thụ. T2022-CK-010 (2022)
Nghiên cứu mô phỏng hoạt động của máy điều hòa không khí và bơm nhiệt sản xuất nước nóng xét đến ảnh hưởng của lượng nạp môi chất lạnh. (2017)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn