Vũ Nguyên Thành

Vũ Nguyên Thành

Giảng viên

Vị trí công tác

  • Cơ lí thuyết, Khoa Khoa học Cơ bản

Liên hệ

0987323231
vunguyenthanh@utc.edu.vn
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Pham Minh Phuc Vu Nguyen Thanh On the Vibration Analysis of Rotating Piezoelectric Functionally Graded Beams Resting on Elastic Foundation with a Higher-Order Theory. International Journal of Aerospace Engineering 2022 (2022)
Pham Minh Phuc Vu Nguyen Thanh A New Sinusoidal Shear Deformation Theory for Static Bending Analysis of Functionally Graded Plates Resting on Winkler–Pasternak Foundations. Advances in Civil Engineering 2021 (2021)

Bài báo quốc tế khác

Vu Van Khuong Vu Nguyen Thanh On the Global Asymptotic Stability of a Fourth-Order Rational Difference Equation. International Journal of Mathematics Trends and Technology (IJMTT) Volume 66 Issue 4 - April 2020 (2020)
Vu Nguyen Thanh Vu Van Khuong Qualitative properties for a fourth - order Rational Difference Equations. jgrma ISSN 2320-5822 (2018)

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Nguyễn Thị Hương Giang Vũ Nguyên Thành MÔ PHỎNG SỐ PTHH XÁC ĐỊNH HẰNG SỐ ĐIỆN MÔI CỦA VẬT LIỆU COMPOSITE VỚI CỐT LÀ VI CẦU THỦY TINH RỖNG NỀN EPOXY. Tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải Tập 73 số 9 (2022)

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Vũ Nguyên Thành SỬ DỤNG NGUYÊN LÝ ĐALAMBE VÀ ĐỘNG HỌC ĐỂ TÍNH TOÁN CÁC PHẢN LỰC ĐỘNG VÀ MA SÁT TRƯỢT ĐỘNG TRONG CƠ CẤU XYLANH PISTON CỦA CƠ KHÍ VỚI GÓC QUAY THAY ĐỔI. Hội thảo về giảng dậy và nghiên cứu khoa học Khoa Khoa Học Cơ Bản trường Đại học Giao Thông Vận Tải (2018)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Phân tích dao động tự do của dầm sandwich đa nhịp có cơ tính biến thiên hai chiều. T2023-CB-005 (2023)
Nghiên cứu hệ số dẫn của vật liệu Composite có cốt là vi cầu thủy tinh rỗng trên nền epoxy. T2022-CB-004 (2022)
Phân tích động lực phi tuyến của vỏ trụ bằng vật liệu có cơ tính biến thiên (Functionnally Graded Material - FGM) trên cơ sở lý thuyết biến dạng trượt dưới tác dụng của lực khí động.. T2020-CB-005 (2020-2021)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn