Nguyễn Anh Ngọc

Nguyễn Anh Ngọc

Giảng viên

Vị trí công tác

  • Toán Giải Tích, Khoa Khoa học Cơ bản

Liên hệ

0976343899
anhngoc0607@utc.edu.vn
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Tiếng Anh:

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Bài báo quốc tế khác

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Kiều Hữu Dũng Nguyễn Anh Ngọc Toán tử cực đại Hardy-Littlewood trên các không gian hàm Lebesgue và Lorentz. Hội nghị Khoa học lần thứ XII năm 2020 của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM (2020)
Trần Anh Đạt Nguyễn Anh Ngọc The Hardy-Littlewood maximal operator on the weighted Lorentz and Morrey spaces. Toán học Miền Trung và Tây Nguyên Lần 3 (2019)
Trần Anh Đạt Nguyễn Anh Ngọc The multilinear Hausdorff operators on p-adic functional spaces. Hội nghị khoa học lần XI của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM (2018)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Kiều Hữu Dũng Nguyễn Anh Ngọc Toán tử cực đại Hardy-Littlewood trên các không gian hàm Lebesgue và Lorentz.

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Nghiên cứu đại số đa thức bị chặn trên các tập nửa đại số dạng [f≤r]. T2021-CB-006 (2021)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn